Проведення первинного моніторингу з питань трансфертного ціноутворення | MASTER

Проведення первинного моніторингу з питань трансфертного ціноутворення

2064 0

Повідомляємо, що 1 жовтня 2018 року - граничний термін для подання платниками податків уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 рік з метою здійснення самостійного коригування податкових зобов’язань відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України  (далі - ПКУ).

Згідно з п.п.39.5.4 п.39.5 ст.39 ПКУ платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань щодо ціни контрольованої операції, умови здійснення якої не відповідають принципу «витягнутої руки», за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету. З цією метою необхідно обрахувати діапазон цін (рентабельності) для кожної контрольованої операції окремо та визначити необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції. Сума податкового зобов'язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені ст.57 ПКУ.

Слід зазначити, що платники податку на прибуток, які у звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.У додатку ТЦ здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ для коригування фінансового результату до оподаткування.

Відповідно до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 №706 (зі  змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №470), визначено, що цілями моніторингу як складової податкового контролюза трансфертним ціноутворенням, є, зокрема, проведення аналізу ризиків заниження платником податків податкових зобов’язань.

Звертаємо увагу, що з метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу «витягнутої руки» та/або виявлення фактів заниження платником податків податкових зобов'язань, контролюючий орган зобов’язаний проводити первинний моніторинг інформації про здійснені контрольовані операції. Аналізу підлягають ціни та умови, що застосовуються платниками податків у контрольованій операції, шляхом співставлення із рівнем цін та умов у неконтрольованих операціях.

Якщо під час первинного аналізу контролюючим органом виявлено ризики невідповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу «витягнутої руки» та/або заниження податкових зобов'язань, контролюючий орган має право письмово звернутися до платника податку із запитом про надання інформації відповідно до п. 73.3 ст. 73 розділу II Кодексу.

Водночас, у разі виявлення під час первинного аналізу факту застосування платником податку умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платнику податків залишено право самостійного коригування.


Джерело: Головне управління ДФС у Миколаївській області

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн + ПДВ 20%