Одночасне право на два види пенсії | MASTER

Одночасне право на два види пенсії

5287 0

Відповідно до ст. 33 Закону про пенсійне страхування пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

 • особам з інвалідністю I групи — 100 % пенсії за віком;
 • особам з інвалідністю II групи — 90 % пенсії за віком;
 • особам з інвалідністю III групи — 50 % пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону (враховуючи страховий стаж особи та заробіток, з якого сплачувалися внески).

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку (ст. 24 Закону про пенсійне страхування).

За наявності необхідного страхового стажу непрацюючі особи з інвалідністю за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 зазначеного Закону, тобто 100 % пенсії за віком.

До пенсії по інвалідності і до пенсії за віком встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії тощо.

Зазначимо, що постановою № 654 передбачено встановлення надбавки на догляд у розмірі 50 грн:

 • особам з інвалідністю І групи;
 • одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду;
 • одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, які досягли пенсійного віку;
 • одиноким особам з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку;
 • одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

Надбавка до пенсії встановлюється вищеперерахованим категоріям громадян, які отримують пенсії за Законом про пенсійне страхування і Законом № 2262. Встановлення надбавки на догляд не передбачено для тих пенсіонерів, які отримують пенсії, призначені за іншими законами, та пенсіонерів, які вже отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону № 1727.

Слід зазначити, що одинокою вважається особа, яка не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом її утримувати. Обов’язок утримання громадян законодавством покладається на їх дітей (незалежно від їх спільного або роздільного проживання з батьками). У зазначеному випадку одинокими особами з інвалідністю або одинокими одержувачами пенсій за віком та за вислугу років є громадяни, які не мають працездатних дітей (незалежно від їх місця проживання), зобов’язаних за законом їх утримувати. Також одинокою вважається особа, яка має дітей, визнаних особами з інвалідністю або які досягли пенсійного віку.

Для встановлення надбавки на догляд до пенсії потрібно надати такі документи:

 • особам з інвалідністю І групи — довідку про інвалідність;
 • одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду, — заяву про встановлення надбавки; заяву про те, що пенсіонер не має працездатних дітей (незалежно від їх місця проживання), які зобов’язані за законом його утримувати; висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що особа потребує постійного стороннього догляду; довідку про склад сім’ї, видану за місцем проживання;
 • одиноким особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які досягли пенсійного віку, — заяву про встановлення надбавки; заяву про те, що пенсіонер не має працездатних дітей (незалежно від їх місця проживання), які зобов’язані за законом його утримувати; довідку про склад сім’ї, видану за місцем проживання.

Статтею 10 Закону про пенсійне страхування визначено, що якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду (ст. 45 Закону про пенсійне страхування).

Отже, визнання чоловіка особою з інвалідністю не призведе до зменшення розміру його пенсії, оскільки він має право залишитися на пенсії за віком чи отримувати пенсію по інвалідності у розмірі пенсії за віком.

Джерело: buhgalter.com.ua

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ