Оновлено порядок видачі сертифіката EUR.1

1259 0

З моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом товари українського походження набагато активніше почали виходити на європейський ринок. Тому, з метою адаптації законодавства України до законодавства країн – членів ЄС, підтримки експорту товарів вітчизняних виробників та спрощення процедури видачі сертифікатів з перевезення (походження) форми EUR.1 Міністерством фінансів України видано наказ від 20.11.2017 № 950, який набрав чинності з 24.01.2018. (Відповідно, втратили чинність, попередні накази Міністерства фінансів України № 40, № 652 та № 1142). Цим наказом затверджено єдиний порядок видачі сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 (далі – сертифікат) до країн ЄС та ЄАВТ (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн), а також Чорногорії.

Насамперед зауважимо, що правила заповнення та видачі сертифікатів є ідентичними в усіх угодах про вільну торгівлю.

Сертифікат видається посадовою особою митниці ДФС під час здійснення експорту товару(ів) за місцем здійснення (його) їх митного оформлення, або після експорту товару(ів) за місцем здійснення митного оформлення товару(ів), або за місцем державної реєстрації експортера. Термін дії сертифіката складає 4 місяці.

Сертифікат заповнюється експортером на одну партію товарів, як правило, англійською мовою або однією з мов, якими складено угоди про вільну торгівлю.

Для отримання сертифіката експортеру або уповноваженому представнику слід подати до структурного підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, такі документи:

— заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною угодами про вільну торгівлю, та/ або її електронну копію;

— електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та заповнений відповідно до вимог угод про вільну торгівлю бланк сертифіката (за наявності);

— декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження, та/або декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження, та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження, та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених угодами про вільну торгівлю, та/або їх електронні копії.

У разі, якщо експортер або уповноважений представник бажає отримати сертифікат після експорту відповідної партії товару(ів), то разом із вищезазначеними документами до митниці додатково подаються документи про те, що сертифікат не був виданий на момент здійснення експорту товару(ів) через помилки чи особисті обставини або виданий, але не прийнятий з технічних причин органами країни імпорту.

Сертифікат видається безоплатно у найкоротший термін, але не більше 8 робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці ДФС, на який покладено функції з видачі сертифіката.

Однак, незважаючи на зменшення строку, законодавством передбачена норма, що представник митниці може продовжити строк розгляду заяви до 3-х робочих днів, якщо було виявлено недоліки у поданих документах.

Звертаємо увагу, що законом визначено підстави для відмови у видачі сертифіката EUR.1, а саме:

— форма поданого бланка сертифіката (за наявності) не відповідає формі, визначеній угодами про вільну торгівлю;

— сертифікат (за наявності) та/ або заяву та/або їх електронні копії заповнено з порушенням вимог угод про вільну торгівлю та Порядку;

— товар, на який подано заяву щодо видачі сертифіката, не відповідає вимогам преференційного походження.

Рішення про відмову у видачі сертифіката оформлюється посадовою особою митниці у 2-х примірниках протягом 8-ми робочих годин з моменту реєстрації заявки.

Додамо, що видача сертифіката не вимагається у випадках, якщо:

— загальна фактурна вартість партії товарів походженням з України не перевищує 6000 євро (для отримання тарифних преференцій у країнах ЄС та ЄАВТ, Чорногорії експортер самостійно декларує походження товарів з України в декларації інвойс, текст якої наведено в додатках до угод про вільну торгівлю);

— експортером отримано статус уповноваженого (затвердженого) експортера у порядку, встановленому наказом від 07.10.2014 № 1013;

— у країнах ЄС, ЄАВТ, Чорногорії товари оподатковуються за нульовою ставкою ввізного мита Митного тарифу (за винятком положень Правил походження щодо кумуляції та квот.)

Джерело: Головне управління ДФС у Вінницькій області

20.03.2019

ДФС Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за лютий 2019 року

ДФС Декларація акцизного податку  за лютий 2019 року

ДФС Податкова декларація з рентної плати  за лютий 2019 року

ДФС Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2019 року

ДФС Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за лютий 2019 року

Сплата Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за лютий 2019 року

Сплата Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за березень 2019 року

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ