Введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції» | MASTER

Введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції»

4339 0

Повідомляємо, що 07 лютого 2019 року введено в дію Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон № 2473), у зв’язку з цим втратили чинність, зокрема Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» із змінами та Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» із змінами.

Разом із введенням в дію Закону № 2473 запроваджено нову систему валютного регулювання, яка складається з восьми основних положень Правління Національного банку України (далі – НБУ), прийнятих на заміну попередніх нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання:

 • Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 1;
 • Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 2;
 • Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 3;
 • Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 4;
 • Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5;
 • Положення про порядок надання банками НБУ інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 6;
 • Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7;
 • Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 8.

Основні зміни, які стосуються валютного нагляду за дотриманням резидентами та нерезидентами вимог валютного законодавства полягають, зокрема в наступному:

- збільшено граничний строк здійснення розрахунків за експортно – імпортними контрактами з 180 до 365 днів;

- скасовано валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;

- скасовано індивідуальні ліцензії на валютні операції та запроваджено систему е-лімітів (2 млн. євро протягом календарного року для юридичних осіб, 50 тис. євро протягом календарного року для фізичних осіб);

- скасовано процедуру реєстрації резидентами в НБУ зовнішніх запозичень;

- скасовано спеціальні санкції за порушення строків розрахунків (індивідуальний режим ліцензування та призупинення зовнішньоекономічної діяльності);

- скасовано щоквартальне декларування валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України;

- надано дозвіл на вільне використання резидентами рахунків в іноземних фінансових установах та на здійснення через такі рахунки валютних операцій (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);

- надано дозвіл на здійснення операцій за рахунками юридичних осіб – нерезидентів в українських фінансових установах.

За порушення вимог валютного законодавства (крім порушення строків за операціями з експорту та імпорту товарів, відповідальність за яке встановлюється згідно із статтею 13 Закону № 2473) можуть бути застосовані:

 • до банків – заходи впливу згідно із Законом України від 07 грудня 2000 року № 2121-III «Про банки і банківську діяльність»;
 • до уповноважених установ (крім банків) – такі заходи впливу:

а) письмове застереження;

б) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій;

в) штрафні санкції;

г) зупинення або відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення валютних операцій;

 • до юридичних осіб (крім уповноважених установ) – заходи впливу у вигляді штрафних санкцій;
 • до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних осіб – заходи впливу у вигляді штрафів, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами (далі – Кодекс України про адміністративні правопорушення).

При цьому Законом № 2473 внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв’язку з чим порушення порядку здійснення валютних операцій тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Джерело: ГУ ДФС в Одеській області

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ