Введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції» | MASTER

Введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції»

4567 0

Повідомляємо, що 07 лютого 2019 року введено в дію Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон № 2473), у зв’язку з цим втратили чинність, зокрема Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» із змінами та Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» із змінами.

Разом із введенням в дію Закону № 2473 запроваджено нову систему валютного регулювання, яка складається з восьми основних положень Правління Національного банку України (далі – НБУ), прийнятих на заміну попередніх нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання:

 • Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 1;
 • Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 2;
 • Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 3;
 • Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 4;
 • Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5;
 • Положення про порядок надання банками НБУ інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 6;
 • Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7;
 • Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 8.

Основні зміни, які стосуються валютного нагляду за дотриманням резидентами та нерезидентами вимог валютного законодавства полягають, зокрема в наступному:

- збільшено граничний строк здійснення розрахунків за експортно – імпортними контрактами з 180 до 365 днів;

- скасовано валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;

- скасовано індивідуальні ліцензії на валютні операції та запроваджено систему е-лімітів (2 млн. євро протягом календарного року для юридичних осіб, 50 тис. євро протягом календарного року для фізичних осіб);

- скасовано процедуру реєстрації резидентами в НБУ зовнішніх запозичень;

- скасовано спеціальні санкції за порушення строків розрахунків (індивідуальний режим ліцензування та призупинення зовнішньоекономічної діяльності);

- скасовано щоквартальне декларування валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України;

- надано дозвіл на вільне використання резидентами рахунків в іноземних фінансових установах та на здійснення через такі рахунки валютних операцій (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);

- надано дозвіл на здійснення операцій за рахунками юридичних осіб – нерезидентів в українських фінансових установах.

За порушення вимог валютного законодавства (крім порушення строків за операціями з експорту та імпорту товарів, відповідальність за яке встановлюється згідно із статтею 13 Закону № 2473) можуть бути застосовані:

 • до банків – заходи впливу згідно із Законом України від 07 грудня 2000 року № 2121-III «Про банки і банківську діяльність»;
 • до уповноважених установ (крім банків) – такі заходи впливу:

а) письмове застереження;

б) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій;

в) штрафні санкції;

г) зупинення або відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення валютних операцій;

 • до юридичних осіб (крім уповноважених установ) – заходи впливу у вигляді штрафних санкцій;
 • до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних осіб – заходи впливу у вигляді штрафів, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами (далі – Кодекс України про адміністративні правопорушення).

При цьому Законом № 2473 внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв’язку з чим порушення порядку здійснення валютних операцій тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Джерело: ГУ ДФС в Одеській області

КОРОБКОВЕ РІШЕННЯ

локальний програмний продукт
> Win-клієнт і RMD-клієнт
> до 10 користувачів має безплатний експрес SQL-сервер
> багатооб'єктний облік
> автоналаштування під будь-яку операційну систему

від 11000 грн + ПДВ 20%

ОРЕНДА ПРОГРАМИ

програмний продукт у хмарі
> 24/7 техпідтримка
> будь-який режим підключення
> автооновлення
> дата центр у Німеччині (Microsoft Azure)
> резервне копіювання

від 300 грн/місяць + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

консультаційні послуги
> налаштування користувачів
> налаштування інтерфейсу
> формування довідників
> налаштування облікової політики
> запуск типового функціоналу

від 500 грн/година + ПДВ 20%