Бухгалтерський облік та управління автотранспортом від MASTER у компанії «АЛЬФАПРОММЕТ» | MASTER

Бухгалтерський облік та управління автотранспортом від MASTER у компанії «АЛЬФАПРОММЕТ»

1598 0

Компанія ПП «АЛЬФАПРОММЕТ» займається гуртовою торгівлею металами та металевими рудами. Локалізується у Дніпрі та веде активну діяльність, починаючи з 2017 року.

Компанія звернулася до команди MASTER із запитом комплексного ведення бухгалтерського та податкового обліку, обліку зарплати та кадрів. При виборі програмного продукту особливо важливими критеріями стали функціональні можливості з обліку використання власного та орендованого транспорту та ведення подорожніх листів.

Після ознайомлення з функціоналом рішень та консультування, розпочався процес впровадження, який проходив 14 днів: розгортання програмних продуктів MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і Кадри та додаткового функціонала з управління автотранспортом. Робота в програмних продуктах розпочалася з перших днів: з наповнення крок за кроком нової бази даних, проведення операцій і паралельного введення залишків.


Якщо розглядати окремо кожний з напрямків обліку, з якими працює команда фахівців ПП «АЛЬФАПРОММЕТ», і виокремити головні аспекти, то це будуть наступні функціональні переваги, які цінуються найбільше:

1. Інтерфейс
Зручним є передналаштованість інтерфейсу під індивідуальні потреби та збереження налаштувань по модулях програмних продуктів (на рівні всієї платформи MASTER).

Алгоритм дій роботи в програмі побудований за принципом етапності процесів. Залежно від послідовності дій в програмі послідовно проводяться й документи. Це є інтуїтивно зрозумілим послідовним процесом, який полегшує навчання та набуття навичок.


2. Банк і Каса
Важливою опцією, яка значно спрощує щоденну роботу, є автоматичний імпорт банківських виписок і вивантаження платіжних доручень. Налаштування реалізовані через інтеграцію з системою «Клієнт-банк» (для інтеграції з банком був встановлений додаток-конектор з банком, послугами якого користується компанія).

Також зручним є можливість налаштування ролей та доступів співробітникам між окремими модулями в програмному продукті. Кожен фахівець має власний доступ до виконання обов'язків саме на тій ділянці, за яку відповідає.


3. Продажі та Покупки
Приділялась найбільша увага до товарно-транспортних накладних (ТТН), які доопрацювали під потреби бізнесу, в тому числі самостійно, використовуючи навчальний матеріал і відеоінструкції.

Зручним є те, що в документі відвантаження продукції одразу формуються товарно-транспортна накладна (ТТН) і довіреність. Ще в документі відвантаження продукції відразу розраховуються собівартість і вартість реалізації товарів. Це є цінним з точки зору управлінського обліку, адже на момент продажу товарів можна побачити розраховану рентабельність.


4. Склад
Вагомим для користувачів є різноманітність видів аналітик в планах рахунків (є можливість додавати необмежену кількість аналітик: в розрізі підрозділів, відповідальних осіб, програм тощо).

За потреби вводяться додаткові аналітики у плани рахунків і компанія працює з тим переліком аналітик, який є зручним або потрібним. Завдяки додаванню аналітик, не потрібно доповнювати План рахунків додатковими субрахунками. Достатнім є використання стандартних рахунків, які йдуть у довіднику Плана рахунків (у типовому програмному продукті).

Аналітики закривають всі питання, пов'язані з аналізом та управлінським обліком.


5. Виробництво
У своїй діяльності компанія активно використовує документи переробки:
· передача ТМЦ в переробку переробнику;
· надходження продукції з переробки від переробника;
· повернення невикористаних ТМЦ з переробки від переробника тощо.

Компанія віддає закуплені матеріали на доопрацювання, де з однієї товарної позиції створюються інші. Наприклад: лист металу проходить процес штампування та нарізки, тим самим створюється інший вид виробу.

 Автоматично здійснюється розрахунок ціни продукції від переробника із врахуванням вартості сировини та послуг переробника. Автоматично розраховується й собівартість, що є вкрай зручним для роботи бухгалтера.


6. Облік автотранспорту
Компанія має власний парк автотранспорту й орендовані транспортні засоби. Для обліку їхньої експлуатації встановлені нормативні ліміти (в залежності від пробігу тощо), по якім формуються подорожні листи.

Здійснюється контроль використання транспортних засобів: є чіткі норми та ліміти витрат паливно-мастильних матеріалів, до яких додаються коефіцієнти (норми) витрат на охолодження, кондиціювання, підігрів, простій тощо.


7. Основні засоби (ОЗ) і нематеріальні активи (НМА)
Програмний продукт має великий асортимент типів процесів, який охоплює повністю потреби обліку компанії.

Є можливість передавати основні засоби в заставу, в оренду, переміщувати, в оперативне управління тощо. Вести документи інвентаризації ОЗ (інвентаризаційні, звірювальні відомості тощо).


8. Податковий облік
Послідовність дій в програмному продукті допомагає виконувати правила ведення бухгалтерського та податкового обліку згідно з Податковим кодексом України.

Важливими інструментами, якими оперує бухгалтер і які скорочують час роботи, є:
· відстеження першої події для ПДВ;
· автоматичне формування виданих податкових накладних (ПН) покупцю за подіями та вивантаження їх до системи подачі звітності;
· імпорт отриманих податкових накладних (ПН) з системи подачі звітності, контроль унікальності отриманих ПН.


9. Зарплата та Кадри
Зараз існують жорсткі вимоги до штатного розкладу, до графіків роботи під час перевірки Державної служби України з питань праці.

В програмному продукті зручно складати графіки роботи персоналу, штатний розпис, табель. Також зрозуміла послідовність дій, автоматичне формування, єдине середовище для роботи бухгалтера-кадровика.

Після налаштування всіх параметрів, які йдуть у типовому комплекті програми, зарплата розраховується легко.


10. Звітність
Формують стандартні бухгалтерські звіти, регламентну податкову та фінансову звітність.

За потреби компанії доопрацювали Універсальний звіт, за яким відстежують відвантаження: за контрагентами, ціною, договорами, асортиментом продукції, вартістю реалізації тощо.

Завдяки великій кількості аналітик, є можливість сформувати Оборотно-сальдову відомість, вивантажувати її в Excel, проводити аналіз діяльності компанії та здійснювати контроль.

Розробник програмних продуктів MASTER відстежує всі законодавчі зміни та поставляє їх у системних оновленнях. Тому компанія-користувач розуміє, що завжди своєчасно надасть коректну звітність.

Також є можливість завантаження/вивантаження з вебпорталу Пенсійного фонду України електронних лікарняних та їх опрацювання.


11. Операції
За підсумками закриття місяця формується протокол, в якому програма переглядає й аналізує всі операції, що були здійснені в поточному періоді, знаходить помилки та видає їх на доопрацювання. Наприклад, програма повідомляє про непроведені документи, про податкові накладні (перенесені або не перенесені до Реєстру податкових накладних), про негативні залишки тощо.

Після усунення помилок бухгалтер впевнений, що період закрито коректно. Процедура системної перевірки закриття звітного періоду дисциплінує та змушує правильно й своєчасно проводити документи.


12. Довідники
Зручним є Довідник контрагентів і робота з інформацією за контрагентом. За кодом ЄДРПОУ автоматично заповнюється інформація про юридичну особу з ЄДР юридичних осіб, завдяки чому довідник заповнюється системно та чітко.

В типовому програмному продукті є Довідник кодів УКТЗЕД (за матеріалами) і кодів ДКПП (за послугами). Загалом постачаються 30+ довідників, які оновлюються системно.


Найзручнішими у щоденній роботі є наступні інструменти:
   1. Опрацювання виписок банку: не потрібно заходити у кожне платіжне доручення.
   2. Нарахування заробітної плати: враховуються всі нарахування й утримання.
   3. Робота з Оборотно-сальдовою відомістю: за допомогою багатьох аналітик можна формувати будь-які звіти, складати фінансовий план тощо.
   4. Ведення декількох об'єктів функціонування.
   5. Додавання можливостей в режимі онлайн: зміна виду відображення, додавання типових господарських операцій (ТГО) тощо.
   6. Повнота звітів, за якими економісту та керівнику компанії можна аналізувати діяльність компанії.
   7. Можливість з Оборотно-сальдової відомості перейти до первинного документа, якщо потрібно опрацювати, виправити його.
   8. Єдине середовище: спільні бази даних, довідників для CRM, бухгалтерії, зарплати та кадрів. Автоматичний обмін даними між кроспродуктами замінює ручне мапування даних.

Компанія має плани з розвитку, наразі розглядає можливість збереження сканкопій документів всередині програми в електронному архіві. Сьогодні використання електронного архіву є дуже важливим і зручним для роботи всіх учасників процесу походження і контролю: юристів, економістів, закупників. Також команда ПП «АЛЬФАПРОММЕТ» розглядає можливість використання сервісу Signy, що забезпечить електронну передачу актів, відвантажувальних документів.


ПРОДУКТИ
MASTER:Бухгалтерія + додатковий функціонал MASTER:Управління автотранспортом
MASTER:Зарплата і Кадри
Оновлення

КОРОБКОВЕ РІШЕННЯ

локальний програмний продукт
> Win-клієнт і Web-клієнт RMD
> безплатний експрес SQL-сервер (до 10 ліцензій)
> багатооб'єктний облік
> іменні та конкурентні ліцензії на вибір
> покрокові інструкції для легкого запуску

від 13200 грн з урахуванням ПДВ 20%

ОРЕНДА ПРОГРАМИ

програмний продукт у хмарі
> техпідтримка
> будь-який режим підключення
> автооновлення
> дата центр у Німеччині (Microsoft Azure)
> резервне копіювання

від 960 грн/місяць з урахуванням ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

консультаційні послуги
> налаштування користувачів
> налаштування інтерфейсу
> формування довідників
> налаштування облікової політики
> запуск типового функціоналу

від 600 грн/година з урахуванням ПДВ 20%