Мінфін оприлюднив проект змін до Критерії блокування податкових накладних

Мінфін оприлюднив проект змін до Критерії блокування податкових накладних

1645 0

Міністерство фінансів України 23 жовтня 2017року оприлюднило проект наказу «Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Що передбачає проект:

Під час Семінару обговорювалися актуальні для бухгалтерів теми: блокування реєстрації податкових накладних, звітність та електронне адміністрування ПДВ, оподаткування прибутку, та перспективи середньої зарплати та ЄСВ на тлі Пенсійної реформи. 

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Платник податку має право подати до ДФС інформацію за встановленою формою щодо:

 • видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
 • кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
 • кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Інформація за встановленою формою подається із поясненням платника податків, в якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має  незмінний характер,  із можливим посиланням на податкову та іншу звітність  платника податку.

Інформація за встановленою формою  із поясненням розглядається ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання. Інформація за встановленою формою враховується автоматично системою Моніторингу, якщо така інформація подається:

 • 1) платниками – сільськогосподарськими товаровиробниками, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та/або сільськогосподарськими підприємствами, що на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла на 31 грудня 2016 року), і мають власні (право власності / користування) та/або орендовані земельні ділянки, загальна площа яких понад 200 га включно станом на 01 січня 2017 року, що задекларовані до 20 лютого 2017 року, і у яких за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника, та в якій зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів:
  • 01 Живі тварини;
  • 03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;
  • 04 Молоко та молочні продукти;  яйця птиці;  натуральний мед;  їстівні продукти тваринного погодження, в іншому місці не зазначені;
  • 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби;
  • 08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;
  • 10 Зернові культури;
  • 12 Насіння і плоди   олійних  рослин;  інше  насіння,   плоди  та  зерна;
  • технічні або лікарські рослини; солома і фураж;
 • 2) платниками, у яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, наведеному у підпункті 4 пункту 5 цих Критеріїв, мають такі розміри: D>0,02, P < Pм * 1,3, та обсяг постачання товарів/послуг у податкових накладних / розрахунках коригування, складених з 01 січня 2017 року в Реєстрі, зазначених в інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, становить більше 25 відсотків від загального обсягу постачання за відповідний період.».

2. У підпункті 4 пункту 5: абзац восьмий викласти в такій редакції: «У разі якщо до контролюючого органу надійшла інформація, що свідчить про надання платником недостовірної інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, або інша податкова інформація, що свідчить про ризиковість операції, Комісія ДФС має право прийняти рішення про неврахування інформації, наданої платником за встановленою формою, при здійсненні ДФС Моніторингу. Якщо така інформація була врахована системою Моніторингу автоматично, то після прийняття Комісією ДФС рішення про неврахування інформації в порядку, передбаченому цим пунктом, така інформація згідно з додатком до цих Критеріїв не підлягає автоматичному врахуванню.»;

доповнити абзацом такого змісту:
«Значення показників D та P обраховуються ДФС автоматично кожного 10 числа календарного місяця, наступного за звітним, та стають доступними платнику в Електронному кабінеті.»

3. У пункті 6: підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75% загального такого залишку для платників, у яких значення показника D становить більше 0,03; більше 60% – від 0,02 до 0,03; більше 50% – від 0,015 до 0,02; більше 40% – від 0,01 до 0,015, більше 30% – від 0,005 до 0,01, більше 20% – до 0,005) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);»

доповнити після підпункту 2 новими підпунктами такого змісту:
«3) наявність обвинувального вироку суду у відношенні службової особи (службових осіб) суб’єкта господарювання за статтею 205, 212 Кримінального кодексу України;
4) розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна вартості товару/послуг більше ніж у два рази та/або зміни номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, – зміна перших чотирьох цифр коду, а для кодів послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг – перших двох цифр кодів).»;

- сьомий абзац викласти в такій редакції:
«У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає одній з умов, зазначених у  підпунктах 2, 3, 4 цього пункту, реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.».

Як зазначається у Повідомленні про оприлюднення, “Проект Наказу розроблено відповідно до підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України з метою забезпечення додержання прав, законних інтересів та рівних умов платників податків під час застосування положень Податкового кодексу України у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та вдосконалення критеріїв моніторингу податкової накладної / розрахунку коригування, що здійснюється ДФС”.
Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту Наказу надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за адресою:

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 Міністерство фінансів України, e-mail: www.NSharpak@minfin.gov.ua

Джерело: Міністерство фінансів України

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ