Змінено терміни подання річної декларації з податку на прибуток та звітності неприбуткових організацій

Змінено терміни подання річної декларації з податку на прибуток та звітності неприбуткових організацій

1451 0

Інформуємо, що платники податків, які подають декларацію з податку на прибуток підприємств, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», із змінами і доповненнями, наростаючим підсумком раз на рік, повинні подавати декларацію до контролюючих органів у новий термін.

Так, відповідно до п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається протягом 60 календарних днів після останнього дня звітного року.

Відповідні зміни внесено Законом України від 07 грудня 2017 року №2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», що набрав чинності з 1 січня 2018 року.

Тобто, для Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний рік, визначено єдиний термін її подання – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, незалежно від того, за який базовий звітний період складається декларація – квартал або рік.

Для усіх платників податку на прибуток граничний термін подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - 1 березня 2018 року, а термін сплати податку на прибуток – 7 березня 2018 року.

Крім того, неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм п.133.4 ст.133 ПКУ та виключені контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), втратили ознаку неприбутковості з 01.07.2017 та повинні сплачувати податок на прибуток, як новостоворені платники цього податку. Таким організаціям необхідно відзвітувати за два періоди 2017 року, з граничним терміном подання податкової звітності - 1 березня 2018 року:

  • за період з 01.01.2017 по 30.06.2017, як неприбуткова організація;
  • за період з 01.07.2017 по 31.12.2017, як платник податку на прибуток.

У разі включення, у період з 01.07.2017 по 31.12.2017, до Реєстру організацій, що були виключені з Реєстру з 1 липня 2017 року, такі організації подають наступну податкову звітність (із граничним строком подання податкової звітності 1 березня 2018 року):

  • за період перебування на загальній системі оподаткування – податкові декларації з податку на прибуток підприємств;
  • за період перебування у Реєстрі – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», із змінами і доповненнями.

При цьому, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені у порядку, визначеному законом, звітують до контролюючих органів лише у разі порушень п.133.4 ст. 133 ПКУ.

Платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією за 2017 рік подають річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Фінансова звітність є додатком та невід’ємною частиною Податкової декларації з податку на прибуток (Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та подається як платниками податку на прибуток, так і неприбутковими підприємствами, установами та організаціями.

Джерело: Головне управління ДФС у Миколаївській області

Минулі події — 31.01.2020

ДФС Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 січня 2020 року


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ