Змінено терміни подання річної декларації з податку на прибуток та звітності неприбуткових організацій

1107 0

Інформуємо, що платники податків, які подають декларацію з податку на прибуток підприємств, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», із змінами і доповненнями, наростаючим підсумком раз на рік, повинні подавати декларацію до контролюючих органів у новий термін.

Так, відповідно до п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається протягом 60 календарних днів після останнього дня звітного року.

Відповідні зміни внесено Законом України від 07 грудня 2017 року №2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», що набрав чинності з 1 січня 2018 року.

Тобто, для Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний рік, визначено єдиний термін її подання – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, незалежно від того, за який базовий звітний період складається декларація – квартал або рік.

Для усіх платників податку на прибуток граничний термін подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - 1 березня 2018 року, а термін сплати податку на прибуток – 7 березня 2018 року.

Крім того, неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм п.133.4 ст.133 ПКУ та виключені контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), втратили ознаку неприбутковості з 01.07.2017 та повинні сплачувати податок на прибуток, як новостоворені платники цього податку. Таким організаціям необхідно відзвітувати за два періоди 2017 року, з граничним терміном подання податкової звітності - 1 березня 2018 року:

  • за період з 01.01.2017 по 30.06.2017, як неприбуткова організація;
  • за період з 01.07.2017 по 31.12.2017, як платник податку на прибуток.

У разі включення, у період з 01.07.2017 по 31.12.2017, до Реєстру організацій, що були виключені з Реєстру з 1 липня 2017 року, такі організації подають наступну податкову звітність (із граничним строком подання податкової звітності 1 березня 2018 року):

  • за період перебування на загальній системі оподаткування – податкові декларації з податку на прибуток підприємств;
  • за період перебування у Реєстрі – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», із змінами і доповненнями.

При цьому, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені у порядку, визначеному законом, звітують до контролюючих органів лише у разі порушень п.133.4 ст. 133 ПКУ.

Платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією за 2017 рік подають річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Фінансова звітність є додатком та невід’ємною частиною Податкової декларації з податку на прибуток (Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та подається як платниками податку на прибуток, так і неприбутковими підприємствами, установами та організаціями.

Джерело: Головне управління ДФС у Миколаївській області

Найближчі події — 20.03.2019

ДФС Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за лютий 2019 року

ДФС Декларація акцизного податку  за лютий 2019 року

ДФС Податкова декларація з рентної плати  за лютий 2019 року

ДФС Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2019 року

ДФС Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за лютий 2019 року

Сплата Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за лютий 2019 року

Сплата Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за березень 2019 року

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ