Змінено терміни подання річної декларації з податку на прибуток та звітності неприбуткових організацій

Змінено терміни подання річної декларації з податку на прибуток та звітності неприбуткових організацій

1547 0

Інформуємо, що платники податків, які подають декларацію з податку на прибуток підприємств, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», із змінами і доповненнями, наростаючим підсумком раз на рік, повинні подавати декларацію до контролюючих органів у новий термін.

Так, відповідно до п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається протягом 60 календарних днів після останнього дня звітного року.

Відповідні зміни внесено Законом України від 07 грудня 2017 року №2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», що набрав чинності з 1 січня 2018 року.

Тобто, для Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний рік, визначено єдиний термін її подання – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, незалежно від того, за який базовий звітний період складається декларація – квартал або рік.

Для усіх платників податку на прибуток граничний термін подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - 1 березня 2018 року, а термін сплати податку на прибуток – 7 березня 2018 року.

Крім того, неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм п.133.4 ст.133 ПКУ та виключені контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), втратили ознаку неприбутковості з 01.07.2017 та повинні сплачувати податок на прибуток, як новостоворені платники цього податку. Таким організаціям необхідно відзвітувати за два періоди 2017 року, з граничним терміном подання податкової звітності - 1 березня 2018 року:

  • за період з 01.01.2017 по 30.06.2017, як неприбуткова організація;
  • за період з 01.07.2017 по 31.12.2017, як платник податку на прибуток.

У разі включення, у період з 01.07.2017 по 31.12.2017, до Реєстру організацій, що були виключені з Реєстру з 1 липня 2017 року, такі організації подають наступну податкову звітність (із граничним строком подання податкової звітності 1 березня 2018 року):

  • за період перебування на загальній системі оподаткування – податкові декларації з податку на прибуток підприємств;
  • за період перебування у Реєстрі – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», із змінами і доповненнями.

При цьому, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені у порядку, визначеному законом, звітують до контролюючих органів лише у разі порушень п.133.4 ст. 133 ПКУ.

Платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією за 2017 рік подають річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Фінансова звітність є додатком та невід’ємною частиною Податкової декларації з податку на прибуток (Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та подається як платниками податку на прибуток, так і неприбутковими підприємствами, установами та організаціями.

Джерело: Головне управління ДФС у Миколаївській області

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ