Курсові різниці за кредитом від пов’язаного нерезидента | MASTER

Курсові різниці за кредитом від пов’язаного нерезидента

594 0

Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов'язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.

При цьому господарською одиницею за межами України вважається дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України.

Водночас відповідно до П(С)БО 23, асоційоване підприємство - це підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

У свою чергу згідно з П(С)БО 12, суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:

  • володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства;
  • представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства;
  • участь у прийнятті рішень;
  • взаємообмін управлінським персоналом;
  • забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.

Крім того Мінфін нагадав, що порядок визначення показників статей фінзвітності господарської одиниці за межами України визначено п. 10 П(С)БО 21.

Зазначений порядок застосовується лише до перерахунку фінзвітності тих господарських одиниць за межами України, які відповідають усім наведеним нижче ознакам класифікації, кількісні характеристики яких визначаються власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) підприємства відповідно до законодавства та установчих документів:

  • операції з підприємством становлять незначну частку в обсязі діяльності господарської одиниці;
  • основним джерелом фінансування діяльності господарської одиниці є доходи від власних операцій або місцеві позики;
  • витрати на заробітну плату, матеріали та інші елементи операційних витрат господарської одиниці сплачуються або відшкодовуються переважно в іноземній валюті;
  • оплата реалізованої господарською одиницею продукції (робіт, послуг) здійснюється переважно в іноземній валюті;
  • рух грошових коштів підприємства відокремлено від поточної діяльності господарської одиниці за межами України і не зазнає прямого впливу її господарської діяльності.

Отже, перекласифікація кредиторської заборгованості за позиками, отриманими українськими підприємствами від кредиторів-нерезидентів, що є асоційованими особами, без їх згоди в інструменти власного капіталу не передбачена НП(С)БО в Україні.

(Лист Мінфіну від 01.03.2019 р. № 35210-06-5/6144 та лист ДФС від 12.03.2019 р.             № 8008/7/99-99-15-02-02-17)

Минулі події — 31.01.2020

ДФС Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 січня 2020 року


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ