Проведення касових розрахунків у форс-мажорних обставинах

Проведення касових розрахунків у форс-мажорних обставинах

1725 0

Пунктами 9 та 10 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 встановлено, що у розділі 3 КОРО, зареєстрованої на реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО), обліковують­ся розрахункові квитанції, використані під час відключення електроенергії або в пері­од ремонту РРО. Графи 1 - 5 заповнюють­ся до початку використання розрахункових книжок (далі – РК), гра­фи 6 - 8 — до початку реєстрації розра­хункових операцій за допомогою РРО піс­ля відновлення постачання електроенергії чи встановлення РРО після ремонту.

Якщо початок та закінчення одного ци­клу використання РК при відключенні елек­троенергії чи на період ремонту РРО при­падають на різні робочі дні, за кожний ро­бочий день у розділі 3 КОРО на РРО здій­снюються окремі записи, при цьому гра­фи 1, 2 заповнюються тільки в перший, а графа 8 — тільки в останній день одного циклу використання РК.

Крім того, на підставі даних розрахунко­вих квитанцій щодня здійснюються записи в розділі 2; до запису за перший день слід включити дані про відповідні суми (гра­фи 3 - 10) за контрольною стрічкою з по­чатку робочого дня до моменту виходу з ладу РРО або відключення електроенер­гії. У записі за даними фіскального звітного чека, роздрукованого після відновлення ро­боти на РРО, необхідно зазначити, за які по­передні дати підсумовано дані в цьому фіс­кальному чеку.

Тобто при виході з ладу РРО у розділі 2 КОРО суб’єкт господарювання здійснює за­пис за день виходу його з ладу про відпо­відні суми (графи 3 - 10) за контрольною стрічкою з початку робочого дня до момен­ту виходу з ладу РРО.

Відповідно до п. 10 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 з купівлі-продажу іноземної валюти у разі якщо сталися поломка РРО чи відключення електроенергії, безпосеред­ньо після встановлення відремонтованого реєстратора або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО підсумкову інформацію про проведені операції за період роботи без застосування РРО. У разі обнулення оперативної пам’яті фіскального блока реєстратора слід також провести через реєстратор підсумкову ін­формацію про проведені операції за період роботи з початку робочої зміни касира, що передував виходу РРО з ладу або від­ключенню електроенергії. Суми проводять­ся окремо за кожним найменуванням валю­ти, видом валютно-обмінної операції, а та­кож окремо за різними значеннями курсів купівлі-продажу (крос-курсів). Після друку­вання відповідного службового звіту за про­веденими сумами слід виконати Z-звіт. Оби­два звіти повинні зберігатися в журналі ви­користання РРО.

Джерело: Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби

КОРОБКОВЕ РІШЕННЯ

локальний програмний продукт
> Win-клієнт і RMD-клієнт
> до 10 користувачів має безплатний експрес SQL-сервер
> багатооб'єктний облік
> автоналаштування під будь-яку операційну систему

від 11000 грн + ПДВ 20%

ОРЕНДА ПРОГРАМИ

програмний продукт у хмарі
> 24/7 техпідтримка
> будь-який режим підключення
> автооновлення
> дата центр у Німеччині (Microsoft Azure)
> резервне копіювання

від 300 грн/місяць + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

консультаційні послуги
> налаштування користувачів
> налаштування інтерфейсу
> формування довідників
> налаштування облікової політики
> запуск типового функціоналу

від 500 грн/година + ПДВ 20%