Подовження строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів | MASTER

Подовження строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

1003 0

07.02.2019 буде введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII, ч. 4 ст. 13 якого, зокрема, передбачено, що за окремими операціями з експорту та імпорту товарів граничні строки розрахунків, встановлені НБУ, можуть бути подовжені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, шляхом видачі висновку.

На офіційному сайті Мінекономрозвитку оприлюднено проект постанови КМУ, якою має бути затверджений Порядок подовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлених Національним банком України (далі – проект Порядку).

Так, п. 1 проекту Порядку передбачено, що до окремих операцій з експорту та імпорту товарів відносяться операції резидентів, що здійснюються за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення.

Згідно з п. 2 проекту Порядку для одержання висновку резидент (далі – заявник) надсилає поштою або подає особисто або через Єдиний державний портал адміністративних послуг у формі електронних документів Мінекономрозвитку такі документи:

  • заяву на одержання висновку за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, що містить відомості про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення, із зазначенням суми заборгованості та обґрунтуванням необхідності подовження встановленого строку на певний період;
  • копії зовнішньоекономічного договору (контракту), усіх специфікацій, додатків, додаткових угод та інших документів, які є невід’ємними частинами договору (контракту), засвідчені в установленому законодавством порядку. У разі якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено іноземною мовою, заявник додає його переклад на українську мову;
  • копії документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції, зокрема, платіжних банківських документів, довідок банків, митних декларацій, коносаментів, транспортних документів, актів приймання-передачі товару (виконання робіт, надання послуг), засвідчені в установленому законодавством порядку;
  • копії листів, повідомлень, які обумовлюють та обґрунтовують необхідність подовження строків розрахунків, засвідчені в установленому законодавством порядку.

Мінекономрозвитку приймає рішення про видачу висновку або про відмову у видачі висновку протягом десяти робочих днів з дати реєстрації документів (п. 5 проекту Порядку).

Інформація про видачу висновку або про відмову у видачі висновку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку не пізніше наступного робочого дня з дня оформлення висновку (п. 6 проекту Порядку).

Висновок оформлюється в електронному та/або паперовому вигляді в одному примірнику за формою, затвердженою Мінекономрозвитку (п. 8 проекту Порядку).

Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з дати оформлення висновку, надає його копію Національному банку та ДФС в порядку інформаційного обміну (п. 14 проекту Порядку).

Джерело: Мінекономрозвитку

КОРОБКОВЕ РІШЕННЯ

локальний програмний продукт
> Win-клієнт і RMD-клієнт
> до 10 користувачів має безплатний експрес SQL-сервер
> багатооб'єктний облік
> автоналаштування під будь-яку операційну систему

від 11000 грн + ПДВ 20%

ОРЕНДА ПРОГРАМИ

програмний продукт у хмарі
> 24/7 техпідтримка
> будь-який режим підключення
> автооновлення
> дата центр у Німеччині (Microsoft Azure)
> резервне копіювання

від 300 грн/місяць + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

консультаційні послуги
> налаштування користувачів
> налаштування інтерфейсу
> формування довідників
> налаштування облікової політики
> запуск типового функціоналу

від 500 грн/година + ПДВ 20%