Блокування ПН по-новому: огляд важливих змін

189 0

Чинний порядок зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них знову підкоригували, зокрема доповнили додатковими умовами для застосування відсікаючих ознак, які дають право на їх безперешкодну реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Що саме змінили цього разу?

Відомі правила

Як відомо, усі податкові накладні (далі – ПН) та розрахунки коригування (далі – РК) перед реєстрацією в ЄРПН проходять домоніторингову перевірку. Тим з них, яких , які пройдуть цю перевірку успішно, безперешкодно зареєструють в ЄРПН, блокування не загрожує.

Головною умовою для цього є відповідність ПН/РК хоча б одній із відсікаючих ознак, наведених у п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 (далі – Порядок № 117). Саме цей пункт Кабмін уже вдруге доповнює додатковими умовами для застосування відсікачих ознак. Останні зміни внесено згідно з постановою Кабміну від 24.04.2019 р. № 391, яка набрала чинності 11.05.2019 р. З’ясуємо, яким з поданих (починаючи з 11.05.2019 р.) на реєстрацію ПН/РК вдасться уникнути автоматизованого моніторингу, а яким – ні.

Домоніторингова перевірка

ПН та збільшуючі РК не потраплять під моніторинг, якщо відповідають одній з трьох відсікаючих ознак (п. 3 Порядку № 117). Для зменшуючих РК жодних поблажок немає. Вони підлягають обов’язковому моніторингу.

Перша ознака

Як і раніше, безперешкодно реєструють ПН на звільнені від оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операції та/або які не підлягають наданню отримувачу.

Друга ознака

Вона вимагає дотримання платниками ПДВ одразу кількох умов (а їх побільшало), а саме:

 • загальний місячний обсяг постачання (без урахування ПДВ) у зареєстрованих ПН та РК (з урахуванням поданої ПН/РК) < 500 тис. грн, а з одним покупцем (платником ПДВ) ≤ 50 тис. грн. У розрахунку цих обсягів не беруть участь РК, складені в одному місяці, а зареєстровані в ЄРПН в іншому;
 • директор обіймає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників ПДВ;
 • загальна сума сплаченого в попередньому місяці ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої на митниці під час імпорту товарів) > 20 тис. грн.

Остання умова щодо сплати ПДВ є новою і, звісно, вона ставить під загрозу реєстрацію ПН/РК тих платників ПДВ, які сплачують до бюджету < 20 тис. грн в місяць, або сплачуть > 20 тис. грн, але в попередньому місяці виникло від’ємне значення ПДВ.

Третя ознака

Також не підпадають під автоматизований моніторинг ПН/РК, якщо одночасно виконані такі умови:

 • загальна сума сплаченого ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої на митниці під час імпорту товарів) за попередні 12 місяців > 400 тис. грн;
 • одночасно значення показників D та P мають такі розміри: D > 0,05, P < Pм х 1,4.

Перша умова – нова. Щоб її дотриматись, платник ПДВ має сплачувати щомісячно як мінімум близько 33,5 тис. грн. Як бачимо, ця планка значно перевищує умову щодо розміру сплаченого ПДВ, передбачену другою ознакою (> 20 тис. грн). Тож платники ПДВ, які мають достатній рівень податкового навантаження, але при цьому сплачують до бюджету ПДВ у менших розмірах, можуть навіть не сподіватись на успішне проходження ПН та РК домоніторингової перевірки.

Другу умову цього разу залишили без змін.

Як проводять моніторинг

Автоматизований моніторинг полягає в перевірці не лише ПН/РК, а й самого платника ПДВ на відповідність певним критеріям оцінки ступеня ризиків. Ці критерії залишили без змін. Як і раніше, ті ПН та РК, які не пройшли домоніторинговий «фейсконтроль», перевірятимуть на відповідність:

 • критеріям ризиковості платника ПДВ;
 • критеріям ризиковості здійснення операцій;
 • показникам позитивної податкової історії платника податку.

Інші нововведення

Серед інших нововведень привертає увагу таке.

Пункти 23 та 28 Порядку № 117, у яких йдеться про ухвалення рішень про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, доповнили умовами щодо відповідності платника ПДВ критеріям ризиковості. Наразі комісія регіонального рівня, як і раніше, розглядає подані платниками документи та приймає відповідне рішення (про реєстрацію або відмову в реєстрації) протягом п’яти робочих днів та надсилає:

 • платнику ПДВ – якщо обсяг постачання в зареєстрованих у поточному місяці ПН та РК (з урахуванням поданої ПН) менше 30 млн грн, а сам платник на дату зупинення реєстрації ПН/РК не відповідав критеріям ризиковості платника ПДВ;
 • комісії центрального рівня – якщо зазначений обсяг більше 30 млн грн та/або якщо платник на дату зупинення реєстрації ПН/РК відповідав критеріям ризиковості платника ПДВ.

Засідання комісії контролюючого органу тепер проводиться за наявності матеріалів для розгляду, а не щодня, як було раніше.

Також уточнено порядок оскарження рішень комісій.

Так, рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. А відповідне рішення комісії центрального рівня – лише в судовому (п. 27 Порядку № 117).

Крім того, зазнали змін окремі додатки. Зокрема, викладено в новій редакції додаток 1 «Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена».

Таблицю даних платника (додаток 3 Порядку № 117) залишили без змін, а значить й алгоритм заповнення залишився такий самий.

З’явилися форми нових додатків:

 • додаток 4 «Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість»;
 • додаток 5 «Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість».

Крім того, доповнили двома додатками Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, а саме:

 • додаток 1 «Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»;
 • додаток 2 «Рішення за результатами розгляду скарги на рішення комісії регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації».

Резюме

З урахуванням внесених Кабміном змін у Порядок № 117 під моніторинг потраплять:

 • ПН/РК тих платників, у яких загальний місячний обсяг постачання перевищує 500 тис. грн, а за операціями з одним контрагентом – перевищує 50 тис. грн. Навіть якщо в попередньому місяці було сплачено до бюджету ПДВ у сумі > 20 тис. грн, а керівник є директором лише в цього платника ПДВ;
 • ПН/РК тих платників, у яких податкове навантаження < 5% або ж загальна сума сплаченого ПДВ за попередні 12 місяців < 400 тис. грн;
 • зменшуючі РК.

Джерело: devisu.ua

Найближчі події — 22.07.2019

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП)  за ІІ квартал 2019 року

14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку


Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за червень 2019 року


Декларація акцизного податку  за червень 2019 року


Податкова декларація з рентної плати  за червень 2019 року


Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2019 року


Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за червень 2019 року


Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за червень 2019 року


1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції 

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%