MASTER:Документообіг /для держави/

Програмний продукт для ведення документообігу установ та підприємств державного сектору. Складається з функціональних модулей — ДОКУМЕНТООБІГ, ДОВІДНИКИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.

Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у стаціонарному рішенні.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

 • ДОКУМЕНТИ — вхідні, вихідні, службові, організаційно-розпорядчі документи.
 • ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН, ПУБЛІЧНІ ЗАПИТИ.
 • ПОТОКОВЕ СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ — автоматичний підрахунок кількості відсканованих сторінок; сканування з додаванням в наявний файл; розпізнавання тексту засобами Google.
 • ШТРИХ-КОДУВАННЯ — лінійний; QR code.
 • ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ (ВСІХ АКРЕДИТОВАНИХ ЦСК) НА РІЗНИХ НОСІЯХ В Т.Ч. ФАЙЛОВИЙ — при створенні документа, узгодженні документа, підписанні/затвердження документа, відправленні документа.
 • ВБУДОВАНІ КРИПТОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ЦСК (ІІТ).
 • КОЛЕКТИВНА РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ/ЗАВДАННЯМИ — одночасна робота з документом декількома користувачами; розподіл документів/завдань на групу користувачів; розподілу документів/завдань на виконавців в рамках групи користувачів.
 • УЗГОДЖЕННЯ (ВІЗУВАННЯ) ДОКУМЕНТІВ — список узгоджувальних осіб (гнучке визначення порядку узгодження: паралельне, послідовне); можливість автоматичного формування переліку узгоджувальних осіб в розрізі виду документа; перелік обов'язкових/необов'язкових узгоджувальних; результати узгодження (лист погодження: електронний і паперовий вигляд з факсиміле); можливість узгодження з зауваженнями.
 • ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ — перелік осіб на ознайомлення; обов'язкове ознайомлення з ЕЦП; результати ознайомлення (лист ознайомлення: електронний і паперовий вигляд з інформацією про ЕЦП).
 • ВЕРСІЙНІСТЬ — створення версій документів (з інформацій про створення); зберігання всіх версій до документа; перемикання між версіями; підписання версій; порівняння версій.
 • ШАБЛОНИ ДОКУМЕНТІВ — створення документів по шаблонах в розрізі видів документів.
 • СТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ВКЛАДЕННЯМИ РІЗНИХ ФОРМАТІВ.
 • СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ДОКУМЕНТАМИ — різні види зв'язків; можливість множинного вибору документів при створенні зв'язку.
 • РЕЗОЛЮЦІЙ (ЗАВДАННЯ) ДО ДОКУМЕНТА — створення резолюцій (завдань) до документа; побудова дерева резолюцій; формування складних резолюцій; визначення ролі Виконавця в резолюції.
 • РОБОТА З ЗАВДАННЯМИ — виконання завдань (резолюцій) до документа; розставлення пріоритетів; можливість повернення завдання Ініціатору для зміни виконавця/планового рядка виконання; створення довільних завдань (доручень, зустрічей, ...); приватне планування.
 • ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ/ЗАВДАНЬ НА РІВНІ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА (ВИКОНАВЦЯ) — попередня обробка документів/завдань на рівні помічника потім передача на розгляд керівнику; фільтр оброблених документів на рівні Помічника/Керівника.
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАВЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ) — постановка на контроль; моніторинг контрольних документів/завдань; підтвердження виконання і зняття з контролю
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ/ДОКУМЕНТІВ ПІДЛЕГЛИМИ НА РІВНІ КЕРІВНИКА — моніторинг завдань/документів знаходяться в роботі у підлеглих співробітників.
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ/ДОКУМЕНТІВ НА РІВНІ ВИКОНАВЦЯ — автоматичний розподіл завдань по теках/ пріоритетам; індикатори важливості; автоматичні колірні індикатори для термінів виконання; проставляння ознаки "В роботі".
 • ІСТОРІЯ ПО ДОКУМЕНТУ (ПОВНИЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ДОКУМЕНТА) — інформація про: створення документа, поточне місцезнаходження документа і виконавців, рух документа (час перебування на стадії обробки), виконавців, створення/виконанні завдань до документа, доданих зв'язках до документа.
 • ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАРШРУТУ ПРОХОДЖЕННЯ — візуальна схема бізнес-процесу (стадії обробки, умови переходу, ролі, етапи); відзначено поточну стадію обробки.
 • НАГАДУВАННЯ (В СИСТЕМІ) — нагадування про закінчення термінів виконання завдань
 • ПОВІДОМЛЕННЯ (В СИСТЕМІ) — відправлення/отримання повідомлень в системі учасникам обробки при надходженні нового документа/завдання, зміну статусу обробки; настроювання отримання повідомленні на рівні користувачів.
 • ПОШУК ДОКУМЕНТІВ — по реквізитах; по контексту; по штрих-коду.
 • ЗВІТНІСТЬ І ДРУКОВАНІ ФОРМИ.
 • ДЕЛЕГУВАННЯ ПРАВ І ПОВНОВАЖЕНЬ — делегування прав на рівні користувача (автоматична передача прав обробки документів/завдань від одного користувача до іншого) на певний період; управління списком делегованих прав; можливість входу в Систему під делегованими правами.
 • НОРМАТИВНО ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ — види документів та журнали обліку; користувачі та групи; персонал; підрозділ; організації (Контрагенти); організаційна структура; прості довідники.
 • ЖУРНАЛИ КОРИГУВАНЬ.
 • ДОМЕННАЯ АВТОРИЗАЦІЯ.
 • WEB КЛІЄНТ.
 • НАЛАШТУВАННЯ ПРАВИЛ ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ — гнучкі правила формування реєстраційного номера; гнучке управління набором реквізитів в реєстраційній картці документа.
 • ШАБЛОНИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І СТАДІЙ ОБРОБКИ — можливість застосування готових стадій обробки при створенні нових бізнес-процесів.
 • ГНУЧКІ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ДОСТУПІВ — до документів, завдань, вкладень, пошуку; на рівні бізнес-процесу; на рівні користувача/групи користувачів.
 • АДМІНІСТРУВАННЯ — обслуговування БД — Аудит БД.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Модуль «Документообіг /держава/»

 • SMART MANAGER — завдання і документи; на контролі; бізнес-процеси на контролі.
 • АНАЛІТИКА — аналіз бізнес-процесів.
 • РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ — реєстр передачі оригіналів.
 • СЕВ — СЕВ. вхідні документи; СЕВ. вихідні документи; СЕВ. журнал обміну пакетами.
 • ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ — типи інтеграцій; web-сервіс. Облікові дані для вхідних підключень.
 • ДОВІДНИКИ — види документів; види документів; види оригіналів документів; теми документів; види контролю; види доставки; типи завдань; папки завдань; списки виконавців; помічними виконавців; типи зв’язків документів.
 • НАЛАШТУВАННЯ — налаштування доступу до оригіналів документів; налаштування меню.

Модуль «Електронний архів»

 • ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ – номенклатура справ; архів.
 • НАЛАШТУВАННЯ – параметри налаштування; налаштування меню; категорія до справи.

Модуль «Довідники /бюджет/»

 • БУХГАЛТЕРСЬКІ ВИДАННЯ — Дебет-Кредит; Бухгалтер 911; Все про бухгалтерський облік.
 • ПЛАН РАХУНКІВ — план рахунків, розділи; план рахунків, ділянки обліку; план рахунків, припустимі кореспонденції; план рахунків, види аналітик.
 • ДОВІДНИКИ /БЮДЖЕТ/ — коди економічної класифікації видатків; казначейства; консолідована аналітика; програми; фонди; доходи.
 • ПІДРОЗДІЛИ — типи підрозділів; довідник підрозділів.
 • БАНК І КАСА — банки; банки до організації; довідник валют; довідник типів курсів валют.
 • ПРОДАЖІ І ПОКУПКИ — контрагенти; договори; групи класифікації контрагентів; типи договорів; країни, міста, області, населені пункти.
 • ТОВАРИ, ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ — типи цін; товари, продукти і послуги; групи товарів, продуктів і послуг; одиниці виміру.
 • ІНШЕ — норми; довідник партій; типи партій; вили партій; типи норм.
 • ДОКУМЕНТИ — типи процесів; алгоритми формування проводок.
 • ДОВІДНИКИ ДО ДОКУМЕНТІВ — види комісій; види оплати; складо-місця.
 • ЗВІТИ — налаштування меморіальних ордерів; профілі для оборотно-сальдових відомостей; Power Calculation Designer: конструктор.
 • НАЛАШТУВАННЯ — налаштування меню.

Модуль «Адміністрування»

 • КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи.
 • ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів.
 • ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу (Обране); налаштування груп функцій; мої групи функцій.
 • БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД.
 • ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань.
 • ВИВАНТАЖЕННЯ ЖУРНАЛІВ — вивантаження системних журналів.
 • ОБСЛУГОВУВАННЯ — оновлення програмного забезпечення; центр оновлення системи; дата і час версії ПЗ; змінити час і версії ПЗ; аналіз конфігурації системи; порушники безпеки.
 • УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ — ліцензія.
 • РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ — налаштування автоматичної копії комплекту; створити копію комплекту.
 • МЕТОДИ (RRT) — конструктор методів (RRT); доступ за розкладом.
 • БІБЛІОТЕКИ КОДУ — бібліотеки коду VFP; бібліотеки коду С#.
 • ДОДАТКИ — мої додатки; тестування додатків.
 • КОМПЛЕКТИ — комплекти; звірити конфігурацію з комплектом; імпорт конфігурації; експорт конфігурації; синхронізація довідника комплектів.
 • УПРАВЛІННЯ ОБМІНОМ КОНФІГУРАЦІЙ — імпорт об’єктів конфігурації; об’єкти конфігурацій; формування пакетів конфігурацій; журнал установки пакетів.
 • РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ — робочі інструкції.
 • УПРАВЛІННЯ HTML-комплектом — управління HTML-комплектом.
 • ІНШЕ — останні номери документів; переклади.
 • КОНСТРУКТОРИ — інтерфейси; форми; база даних; представлення; додаткові характеристики; форми звітності; бізнес-процеси.
 • ЖУРНАЛ КОРИГУВАНЬ – журнал коригувань; налаштування журналу коригувань.

Тарифи

СТАЦІОНАРНІ РІШЕННЯ

Код Назва Ціна (без ПДВ, грн) Ставка ПДВ
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР
UMBBD000000000Х MASTER:Документообіг /для Держави/ до 10 користувачів 12 990.00 звільнено від ПДВ придбати

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСОЦБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "УКРСОЦБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСИББАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-банк" UKRSIBBANK

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРЕКСІМБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "УКРЕКСІМБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із Fidelio

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмним продуктом Fidelio.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із R-Keeper

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмного продукту R-Keeper.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРОМІНВЕСТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із СIТIБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ КБ "СІТІБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРГАЗБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МЕГАБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "МЕГАБАНК"

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ОЩАДБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "ОЩАДБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРИВАТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МIБ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

799 грн звільнено від ПДВ