Про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України | MASTER

Про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України

2471 0

Керуючись листом Державної фіскальної служби України від 23.10.2018 №32819/7/99-99-12-03-04-17 щодо величини коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у ІІI кварталі 2018 року для гірничих підприємств, що порушили строк регулярної повторної геолого–економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, повідомляємо наступне.

Розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається як сума витрат, що обчислені згідно з п.252.11-252.15 ст. 252 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та прибутку як алгебраїчного добутку вказаних витрат та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, обчисленого у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (п. 252.16 ст. 252 Кодексу).

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України (далі - облікова ставка).

У ІІI кварталі 2018 року діяли 3 (три) облікові ставки - 17 відс., 17,5 відс. та 18 відс., затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 24.05.2018 №287-рш, від 12.07.2018 №443-рш та від 06.09.2018 №593-рш відповідно.

З метою уникнення різнотлумачень Державна фіскальна служба України, базуючись на принципі рівномірності, обчислила розмір середньозваженої облікової ставки Національного банку України для визначення коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства для розрахунку величини податкового зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

З огляду на офіційні дані Національного банку України, тривалість дії облікової ставки у розмірі 17 відс. - 12 днів (01.07.2018 – 12.07.2018); 17,5 відс. - 56 днів (13.07.2018 – 06.09.2018); 18 відс. - 24 дні (07.09.2018 – 30.09.2018).

Відповідно для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин середньозважена облікова ставка за III квартал 2018 року відповідає 17,57 відс.(17 відс. х 12 днів + 17,5 відс. х 56 днів + 18 відс. х 24 дні)/92), а її трикратний розмір - 52,7 відс.

Таким чином, коефіцієнт рентабельності для платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за III квартал 2018 року становить 0,527.

Джерело: ГУ ДФС у Рівненській області

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ