До уваги нотаріусів щодо посвідчення правочинів

До уваги нотаріусів щодо посвідчення правочинів

2286 0

Повідомляємо, що 1 січня 2018 року набули чинності зміни до статті 172 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), внесені Законом України від 7 грудня 2017 року №2245-Л/ІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». А саме, дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку.

Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом Звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера. Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера є недійсним.

Нотаріуси або особи, які вчиняють дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна, здійснюють перевірку реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі, наявності присвоєння звіту про оцінку унікального номера шляхом звіряння інформації з отриманого ними звіту про оцінку у паперовій формі з відображеною у відповідних полях Єдиної бази інформацією про об’єкт оцінки (в тому числі інформацією про оціночну вартість).

У разі повноти, правильності та відповідності інформації зі звіту про оцінку, внесеної суб’єктом оціночної діяльності, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав межам від величини індикатора, Єдина база реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номера та з одночасним формуванням довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку (додаток 12 до Порядку) із зазначенням у ній пароля пошуку звіту про оцінку для здійснення перевірки нотаріусом або особою, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна. Довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази долучається до звіту про оцінку.

Пароль пошуку звіту про оцінку оцінювач зазначає на титульному аркуші звіту про оцінку, у висновку про вартість майна та в інформації зі звіту про оцінку.

Пароль пошуку не є унікальним номером та надається лише для забезпечення перевірки нотаріусом (через авторизований електронний майданчик, який підключений до Єдиної бази) реєстрації такого звіту про оцінку та наявності присвоєного йому унікального номеру. Так само і довідка з Єдиної бази з паролем пошуку, що отримується суб’єктом оціночної діяльності, не є витягом з Єдиної бази, який повинен отримувати нотаріус за результатами перевірки реєстрації звіту про оцінку і який долучається до нотаріальної справи.

За результатом перевірки реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі нотаріус або особа, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна через авторизований електронний майданчик, роздруковує витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку, який долучається до нотаріальної справи. Саме витяг із Єдиної бази, який роздруковується нотаріусом і долучається до нотаріальної справи, містить унікальний номер звіту про оцінку, що підтверджує дійсність такого звіту та можливість його використання під час посвідчення правочину. Тобто, нотаріус повинен перевірити (через авторизований електронний майданчик, який підключений до Єдиної бази) реєстрацію звіту про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номеру і за результатами такої перевірки роздрукувати витяг з Єдиної бази та долучити його до нотаріальної справи. Наявність присвоєного унікального номеру можна з’ясувати лише після отримання нотаріусом витягу з Єдиної бази, виключно у якому зазначається унікальний номер звіту про оцінку.

Одночасно звертаємо увагу на те, що на сьогоднішній день мають місце випадки, коли недобросовісні оцінювачі надають нотаріусам для посвідчення правочинів фальсифіковані паролі пошуку або паролі пошуку незареєстрованих та недійсних звітів про оцінку, які призначені виключно для рецензування. А тому, нездійснення нотаріусами перевірки реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та наявності присвоєного йому унікального номеру з роздруківкою витягу з Єдиної бази сприяє таким фальсифікаціям та потурає скоєнню кримінальних злочинів.

Нагадуємо, у разі нездійснення нотаріусом перевірки реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та наявності присвоєного йому унікального номеру та неотримання нотаріусом витягу з Єдиної бази з унікальним номером звіту про оцінку, – правочин, укладений за відсутності унікального номеру звіту про оцінку, відповідно до статей 203, 215, 228 Цивільного кодексу України може бути визнано недійсним як такий, що порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Крім того, з метою запобігання фактам фальсифікацій зі звітами про оцінку, звертаємо увагу на настання кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 190 «Шахрайство», 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)», 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.

Джерело: ГУ ДФС у Закарпатській області

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн + ПДВ 20%