Подарункові сертифікати: які податки сплачувати | MASTER

Подарункові сертифікати: які податки сплачувати

2989 0

ЄСВ

Подарунковий сертифікат - це документ, що підтверджує платіж у вигляді передоплати за товари чи різного роду послуги в зазначених у ньому магазинах (підприємствах), на суму, еквівалентну номіналу сертифіката.

Отримавши від підприємства подарунковий сертифікат на певну суму, працівник отримує право в межах цієї суми придбати товари в магазинах тощо.

Видача подарункових сертифікатів оформлюється наказом керівника підприємства. У ньому вказуються мета придбання подарункових сертифікатів, їх кількість і вартість, конкретний перелік працівників, яким вони видаватимуться.

Підпунктом 2.3.2 п. 2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 визначено одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат як у грошовій, так і в натуральній формі), які належать до фонду оплати праці як інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Отже, видача подарункових сертифікатів працівникам є виплатою заробітної плати в негрошовій формі.

Оскільки подарункові сертифікати, видані працівникам до свята, віднесено до заохочувальних та компенсаційних виплат, то такий дохід є базою для нарахування єдиного внеску.

ПДФО

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 цього Кодексу встановлено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу).

Крім того, пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

Водночас перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, встановлено п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема:

— дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу);

— дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу), у вигляді, зокрема, вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни. При цьому якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Кодексу (пп. «е» пп. 164.2.17 ст. 164 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 174.6 ст. 174 цього Кодексу доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою — підприємцем, оподатковуються на загальних підставах, передбачених розділом IV Кодексу для оподаткування додаткового блага.

Ставку податку встановлено у розмірі 18% (п. 167.1 ст. 167 Кодексу).

Також, згідно з пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу зазначений дохід є об’єктом оподаткування військовим збором.

Ставка військового збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

При цьому нормами п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 цього Кодексу.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) ПДФО та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Отже, у разі якщо юридичною особою виплачується фізичній особі дохід у вигляді дарунка (подарункового сертифікату), вартість якого не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2018 році - 930,75 грн), то на підставі пп. 165.1.39 ст. 165 Кодексу вартість такого дарунка не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичних осіб.

Водночас якщо вартість зазначеного дарунка перевищує розмір, визначений пп. 165.1.39 ст. 165 Кодексу, то уся його вартість оподатковується ПДФО і військовим збором як додаткове благо на загальних підставах.

Джерело: Головне управління ДФС у Херсонській області

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ