Підприємницька діяльність: що необхідно знати, щоб почати працювати

1232 0

У Головному управлінні ДФС у Київській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія» на тему «Підприємницька діяльність: що необхідно знати, щоб почати працювати». На запитання відповідав начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Київській області Сергій Красиленко.

Питання 1. Я планую зареєструватися підприємцем. Чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності, у разі перебування на загальній системі оподаткування?

Відповідь: Приватні підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, мають право здійснювати будь-яку діяльність, яка не заборонена законом, для них немає спеціальних обмежень.

Орган ДФС самостійно здійснює взяття на облік підприємця не пізніше ніж наступного робочого дня від дня отримання відомостей від держреєстратора. Якщо підприємець не подав заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, він автоматично вважається таким, що працює за загальною системою оподаткування.

Ніяких заяв до податкової служби подавати не потрібно. Однак до часу, коли буде отримано дохід від підприємницької діяльності, потрібно зареєструвати в податковій інспекції Книгу обліку доходів і витрат, у якій буде вестися облік результатів господарської діяльності.

З чистого доходу підприємець сплачує податок на доходи за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Чистий дохід визначається як різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та негрошовій формі) та документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Витрати обліковуються на підставі первинних документів. Перелік витрат визначено ст.177 Податкового кодексу України.

У разі досягнення обсягу оподатковуваних операцій 1 млн. грн. за останні 12 календарних місяців, підприємець зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ.

Підприємці нараховують єдиний внесок на чистий дохід за ставкою 22%. При цьому розмір ЄСВ не може бути меншим від мінімального внеску, який розраховується як добуток мінімальної зарплати в поточному місяці й ставки єдиного внеску (22%).

Максимальна величина доходу, на яку нараховується ЄСВ, становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Внески сплачуються за підсумками року до 10 лютого на підставі даних річної податкової декларації.

Питання 2. Чи може підприємець використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб?

Відповідь: Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Питання 3. Як новостворений підприємець на загальній системі оподаткування я хочу дізнатись, коли треба подавати звітність?

Відповідь: Фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року – це визначено п.49.18.5 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України, тобто, декларація про доходи подається раз на рік не пізніше 9 лютого наступного  за звітним року. Новостворені підприємці та ті, що перейшли зі спрощеної системи, звітують за результатами роботи в першому кварталі перебування на загальній системі оподаткування, потім – раз на рік.

Питання 4. Чи має право підприємець на загальній системі оподаткування подавати уточнюючу декларацію про майновий стан і доходи?

Відповідь: Нормою п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України визначено, що якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Питання 5. Підприємець на загальній системі оподаткування починає торгувати в магазині. Які документи повинні знаходитись на місці торгівлі?

Відповідь: Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяльності зобов’язані здійснювати розрахункові операції виключно із застосуванням реєстратора розрахункових операцій.

При цьому фізичні особи – підприємці повинні забезпечити наявність на торговому місці наступних документів:

  • книги обліку доходів та витрат;
  • книги обліку розрахункових операцій;
  • виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  • ліцензії;
  • свідоцтва платника ПДВ (якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);
  • трудових угод з найманими працівниками (при використанні найманої праці).

Питання 6. У випадку закриття підприємницької діяльності ФОП, що перебував на загальній системі оподаткування, коли потрібно сплатити податок на доходи  при закритті?

Відповідь: Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за її рішенням, подає податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, в якій відображає виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, та сплачує податок на доходи фізичних осіб протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання такої податкової декларації.

Питання 7. Чи можна підприємцю на загальній системі оподаткування враховувати витрати, які були понесені під час здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування?

Відповідь: Оскільки для визначення чистого оподатковуваного прибутку витрати фізичної особи – підприємця на загальній системі оподатковування формуються при отриманні доходу (ст.177 Податкового кодексу України), то така фізична особа має право врахувати суму витрат, яка безпосередньо пов’язана з отриманням доходу, незалежно від того, на якій системі оподаткування вони фактично були понесені. Відповідно до п.177.10 ст.177 Податкового кодексу України, фізичні особи – підприємці зобов’язані  вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Джерело: Державна фіскальна служба України.

22.04.2019

Фонд соціального страхування Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП)  за І квартал 2019 року

ДФС Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за березень 2019 року

ДФС Декларація акцизного податку  за березень 2019 року

ДФС Податкова декларація з рентної плати  за березень 2019 року

ДФС Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за березень 2019 року

ДФС Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за березень 2019 року

Сплата Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за березень 2019 року

РІШЕННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерський та податковий облік, фінансова та податкова звітність.

6999 грн звільнено від ПДВ

РІШЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Обмін електронними документами та ведення обліку (реєстрація) всіх документів.

8990 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ