З якими проблемами виробничого обліку найчастіше стикаються компанії та як їх вирішує MASTER:Бухгалтерія

З якими проблемами виробничого обліку найчастіше стикаються компанії та як їх вирішує MASTER:Бухгалтерія

397 0

Починаючи з 2017 року програмний продукт MASTER:Бухгалтерія використовується українськими компаніями для організації обліку. Значну частину клієнтів MASTER складають виробничі компанії. У цій статті розповідаємо, з якими проблемами обліку підприємства стикаються найчастіше, та як MASTER:Бухгалтерія допомагає їх вирішити.


З ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТИКАЮТЬСЯ КОМПАНІЇ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ

Найпоширенішими проблемами виробництва, які хочуть вирішити компанії, коли організовують та автоматизують виробничий облік, є наступні:
1. Відсутність принципу структурування витрат.
2. Відсутність автоматизованого збору витрат.
3. Неможливість контролю списання матеріалів.
4. Недоступність аналітичного аналізу.

Для розв'язання даних питань необхідно виконати наступні дії:
1. Організувати правильну структуру витрат в обліку, щоб бачити дохідність кожного виду продукції чи послуги.
2. Автоматизувати облікові процеси та збір витрат, в тому числі за допомогою правильної організації документообігу.
3. Забезпечити контроль процесів (правильне списання матеріалів, опрацювання документів, оприбуткування товару на склад тощо) шляхом налаштування їх таким чином, щоб система виявляла розбіжності та повідомляла про них.
4. Налаштувати глибокий аналітичний облік для аналізу відхилень і причин, щоб бачити правдиву і повну інформацію по виробничих процесах в режимі реального часу.

Розглянемо, як дані задачі можна забезпечити рішеннями програми MASTER:Бухгалтерія.


ЯК СТРУКТУРУВАТИ ОБЛІК РІЗНИХ ВИДІВ ВИРОБНИЦТВ У MASTER:БУХГАЛТЕРІЯ

Коли розпочинається проєкт автоматизації ведення бухгалтерського обліку, необхідно визначити правила збирання і структурування витрат. Це важливо для правильного розуміння структури собівартості та дохідності по кожній одиниці продукції чи послузі. Якщо вести облік на одному рахунку, не передбачаючи аналітичний розріз, то формування фактичної собівартості по кожному виробництву буде практично неможливим.

В системі MASTER можна застосовувати не лише рахунки, а й субрахунки, і налаштувати їх відповідно до того, як компанія хоче аналізувати кожен вид виробництва. На основі цих даних можна скласти свою структуру витрат.

Для організації аналітичного обліку MASTER:Бухгалтерія має необмежену кількість аналітик до балансового рахунку: за підрозділом, номенклатурою, замовленням, видом продукції, напрямом діяльності, статтею калькуляції тощо. Також є налаштовані довідники, які користувачу лише достатньо наповнити. 

Якщо компанія хоче структурувати свої витрати, наприклад, по ринках збуту, замовниках тощо, потрібно лише додати таку аналітику до балансового рахунку. Всі додані аналітики відбиваються в оборотно-сальдовій відомості, що дуже зручно для аналізу і формування аналітичних звітів.

Для автоматизації обліку витрат формується план рахунків, в якому визначаються субрахунки, на яких компанія буде структурувати свої витрати по виробництвах. Також налаштовується аналітика для можливості обліку по структурі витрат.

Таким чином, внаслідок гнучкості в налаштуванні та необмеженої кількості аналітик, MASTER:Бухгалтерія дає можливість правильно формувати та структурувати собівартість продукції та послуг.


КОНТРОЛЬ СПИСАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА РУХУ ТМЦ У ВИРОБНИЦТВІ

Облік руху ТМЦ — ще одне питання, яке вирішують при автоматизації виробничого обліку. Як правило компанії, які ще не мають автоматизованого обліку у виробництві, використовують такий підхід: всі товари оприбутковуються на склад, і в момент відвантаження їх у виробництво вони автоматично списуються. При цьому втрачається можливість розуміти фактичну наявність ТМЦ, що особливо важливо, коли одному підрозділу потрібно терміново дати замовлення і, відповідно, швидко знайти необхідні для виробництва ТМЦ.

MASTER:Бухгалтерія дозволяє здійснювати такі дії:
1. Вести облік, в яких саме виробничих підрозділах перебувають списані зі складу ТМЦ.
2. Автоматично формувати залишки ТМЦ по номенклатурі.
3. Вести облік ТМЦ по замовленнях.

Для задач контролю та правильного розподілу накопичених витрат застосовуються нормативні калькуляції. З їх допомогою підприємство може контролювати фактичну собівартість матеріалів, аналізувати її та порівнювати. Також у MASTER:Бухгалтерія є можливість вести калькуляцію вручну.


ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ НОРМ, НОРМ ЧАСУ ТА РОЗЦІНКИ ТА ТАБЕЛІВ

MASTER:Бухгалтерія дозволяє контролювати списання ТМЦ на виробництво за допомогою матеріальних норм. На основі цих даних будуються аналітичні звіти, в яких можна порівнювати номенклатуру, що була в нормах, і ту, що по факту списана.

В системі також передбачений документ «Заміна» на випадок, коли на склад поставили не той товар, що був заведений. Його також можна застосовувати при списанні — в такому випадку замінений матеріал буде підсвічуватись іншим кольором.

Матеріальні норми можуть застосовуватися:
— по одиниці продукції;
— по підрозділу.

Часто на виробництві користуються не лише матеріальними нормами, а й нормами часу та розцінки. Система MASTER:Бухгалтерія дозволяє вести норми часу і розцінки по:
— підрозділу;
— продукції/замовленню;
— операції;
— професії;
— тарифній сітці.

Якщо ж підприємство не веде наряди, MASTER:Бухгалтерія дозволяє будувати графіки роботи, табель робочого часу і вже в ньому розраховувати, скільки часу працював виконавець. Таким чином витрати на зарплату автоматично відносяться на аналітичну статтю «Заробітна плата» для отримання фактичних трудових витрат.


МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ФАКТИЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ

MASTER:Бухгалтерія в типовій передналаштованій конфігурації підтримує два методи формування фактичної собівартості: котловий та позамовний. Але також має можливість налаштування попередільного метода, якщо компанія користується ERP-системою.

Котловий метод — простий у веденні обліку виробничих операцій, але не вирішує завдань аналітичного обліку, контролю списання матеріалів.

Найбільш поширеним зараз є позамовний метод обліку фактичної собівартості. Він простий у використанні, не вимагає наявності в системі конструкторської та технологічної підготовки та дає достатню аналітичну інформацію про структуру і джерело витрат.

Для аналізу в системі MASTER:Бухгалтерія найчастіше використовується оборотно-сальдова відомість, оскільки вона містить весь перелік аналітик, які використовуються в аналітичному обліку. Оборотно-сальдова відомість дозволяє структурувати аналітики в необхідному порядку і таким чином дає можливість будувати звіти в різних розрізах. Також оборотно-сальдова відомість підтримує функцію провалювання до первинного документа.


ЯК ЗАМОВИТИ MASTER:БУХГАЛТЕРІЯ

Якщо вас зацікавив програмний продукт MASTER:Бухгалтерія, залиште заявку на підключення чи отримання безплатного демодоступу за контактами, вказаними нижче:
+38 (044) 333 44 47 | +38 (050) 163 44 47
+38 (067) 521 72 94 | +38 (099) 393 44 47

Про програмний продукт

Також ви можете написати на нашу електронну пошту: info@masterbuh.com

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн + ПДВ 20%