MASTER:Елеватор | MASTER

Елеватор

Додаток до програмних продуктів MASTER:Бухгалтерія та MASTER:Агро MASTER:Елеватор розроблений для ведення кількісно-якісного обліку зерна на елеваторі та ведення контрактно-договірного обліку на елеваторі.

За допомогою додатка MASTER:Елеватор можливо оперативно вести кількісно-якісний облік зерна на елеваторах, вести облік робіт, виконаних для контрагента в рамках договорних відносин.

Даний функціонал призначений для полегшення ведення обліку руху зерна на елеваторі, ведення контрактно-договірного обліку на елеваторах.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ MASTER:ЕЛЕВАТОР
ведення контрактно-договірного обліку між елеватором та контрагентами;
ведення партійного обліку зерна на елеваторі;
відображення документів приходів зерна від контрагентів;
відображення документів руху, переоформлення та підробки зерна на елеваторі;
відображення документів відвантаження зерна контрагентам;
відображення послуг, наданих елеватору контрагентам, в рамках договорів елеваторного збереження/підробки;
інтеграція з ваговим обладнанням;
відображення звітів про рух зерна, якість зерна;
ведення цінової політики послуг елеватора.

СКЛАД ДОДАТКА MASTER:ЕЛЕВАТОР

ДОКУМЕНТИ - Встановлення цін.
ПРИХІД ЗЕРНА -  Попередня реєстрація партії; ТТН (надходження автотранспортом); ТТН (надходження залізничним транспортом); Налаштування вагів.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ПІДРОБКА - Сушка-очистка (ф.34); Переоформлення партії; Акт-розрахунок (коригування партії); Переміщення партії; Виставлення початкових залишків зерна; Акт ліквідації відходів.
ВІДВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА - Наказ на відвантаження; ТТН (вивезення автотранспортом); ТТН (вивезення залізничним транспортом).
РОЗРАХУНОК ПОСЛУГ - Розрахунок вартості зберігання зерна; Послуги елеватора.
ЗВІТИ - Ваговий журнал (прихід-витрата); Якість зерна; Послуги; Форма 36; Форма 36 (план).
ДОВІДНИКИ - Контрагенти; Договори; Культури; Види робіт; Склади; Лабораторні показники; Цінник.

ДОКУМЕНТИ
Документ "Встановлення цін Елеватор" - призначений для встановлення цінової політики послуг елеватора.

ПРИХІД ЗЕРНА
Документ "ТТН (надходження автотранспортом)" - призначений для фіксації приходу зерна від контрагента в рамках договору за допомогою автотранспорту. Документ може формувати партію в рамках договору або доповняти існуючу партію. В документі є можливість отримувати вагу з вагового обладнання. Присутня можливість фіксації показників зерна, що надходить та фіксувати послуги, надані в рамках приходу зерна;

Документ "ТТН (надходження автотранспортом)" - призначений для фіксації приходу зерна від контрагента в рамках договору за допомогою залізничного транспорту. Документ може формувати партію в рамках договору або доповняти існуючу партію. В документі є можливість отримувати вагу з вагового обладнання Присутня можливість фіксації показників зерна, що надходить та фіксувати послуги, надані в рамках приходу зерна;

Налаштування вагів - довідник, який допомагає фіксувати вагове обладнання, присутнє в мережі елеватора та його адресу в мережі (рекомендується підключення за допомогою обладнання MOXA).

ЗБЕРІГАННЯ ТА ПІДРОБКА

Документ "Сушка-очистка (ф.34)" - призначений для фіксації факту підробки зерна. Існує можливість підробляти частину партії. Присутня можливість зміни класності зерна в результаті підробки, зміни показників зерна, фіксації відходів, які повертаються та невідворотних відходів;

Документ "Переоформлення партії" - призначений для переоформлення партії або її частини з одного договору на інший;

Документ "Акт-розрахунок (коригування партії)" - призначений для фіксації будь-якого руху зерна в період його перебування на елеваторі та для коригування ваги та показників безпосередньо перед відвантаженням;

Документ "Переміщення партії" - призначений для фіксації переміщення партії або її частини між складами або матеріально-відповідальними особами;

Документ "Виставлення початкових залишків зерна" - документ, який дозволяє виставити залишки зерна в розрізі партій в момент початку роботи в програмі;

Документ "Акт ліквідації відходів" - документ, який дозволяє фіксувати в програмі факт знищення невідворотних відходів.

ВІДВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА

Документ "Наказ на відвантаження" - призначений для фіксації в системі наказу на відвантаження зерна контрагента;

Документ "ТТН (вивезення автотранспортом)" - призначений для фіксації в системі відвантаження зерна (партії або її частини) в рамках договору збереження / підробітку зерна за допомогою автотранспорту;

Документ "ТТН (вивезення залізничним транспортом)" - призначений для фіксації в системі відвантаження зерна (партії або її частини) в рамках договору збереження / підробітку зерна за допомогою залізничного транспорту.

РОЗРАХУНОК ПОСЛУГ

Документ "Розрахунок вартості зберігання зерна" - призначений для розрахунку вартості зберігання партії за період з урахуванням зміни ваги зерна за період;
Документ "Послуги елеватора" - призначений для відображення послуг, які були надані елеватором для контрагента в рамках договору збереження / підробітку.

ЗВІТИ

Звіт "Ваговий журнал (прихід-витрата)" - звіт, який призначений для відображення руху зерна через вагову за вказаний період. В звіті також відображається напрямок руху, номенклатура;
Звіт "Якість зерна" - звіт для відображення динаміки зміни якості зерна за вказаний період;
Звіт "Послуги" - звіт для відображення послуг, які були надані елеватором для контрагента за період;
Звіт "Форма 36" - звіт для відображення руху зерна на елеваторі за період в розрізі партій, контрагентів та документів.

ДОВІДНИКИ
Довідник "Контрагенти" - довідник, який містить в собі перелік контрагентів, які взаємодіють з елеватором, їх контактних осіб, банківських рахунків, тощо;
Довідник "Договори" - довідник, що містить в собі договори зберігання/підробітку зерна на елеваторі;
Довідник "Культури" - довідник, що містить в собі перелік культур та відходів, з якими іде робота на елеваторі;
Довідник "Види робіт" - довідник, що містить в собі перелік послуг, які може надавати елеватор;
Довідник "Склади" - довідник, що містить в собі структуру підрозділів та складів (як реальних, так і віртуальних) на елеваторі;
Довідник "Лабораторні показники" - довідник, що містить лабораторні показники, які фіксуються в ході руху зерна на елеваторі;
Довідник "Цінник" - довідник, що містить в собі періодичну розцінку послуг, які може надавати елеватор.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ