Оновлення програмних версій | MASTER

Оновлення програмних версій

Сфера діяльності
  • Сфера діяльності
  • Бізнес та галузеві рішення
  • Бюджетні організації
  • Для всіх

У зв’язку із розвитком програмних продуктів MASTER продовжує діяти лояльна ліцензійна політика.
Три місяці MASTER:Оновлень входить у вартість програмного продукту MASTER (правило діє з моменту активації ліцензійного ключа).

Проведення програмних оновлень, інструкція

Оновлення довідника ознак доходів фізичних осіб
Версія: 2021.07
Сфера: Для всіх
Опис: Оновлено довідник ознак доходів фізичних осіб згідно додатку 2 до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (підпункт 2 пункту 4 розділу IV), затвердженого наказом Мінфіну від 13 січня 2015 року № 4 (із змінами).
Розподіл зарплати по рахункам та аналітикам
Версія: 2021.06.00.MBGOV.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Реалізовано можливість розподілу зарплати по рахункам та аналітикам (програмам) у відсотковому співвідношенні.
Оновлення нарахування стосовно індексації зарплати
Версія: 2021.06.00/MBGOV.06
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В системі оновлено 268 код нарахування "Індексація зарплати"
Оновлено форму Особової картки державного службовця (П-2ДС)
Версія: 2021.06
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Оновлено форму Особової картки державного службовця (П-2ДС) в частині відомостей про військовий облік. Зміни до форми П-2ДС внесені наказом НАДС «Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця» від 10.03.2021 № 44-21, який почав діяти 6 квітня 2021 року.
Доопрацьовано форму Розрахункового листка за рік
Версія: 2021.06
Сфера: Для всіх
Опис: Доопрацьовано зовнішній вигляд друкованої звітної форми Розрахункового листка за рік, також в форму додано кількість відпрацьованих годин/днів.
Допрацьовано облік запасів в неприбуткових організаціях, що придбані за рахунок цільових коштів, або безоплатно отримані
Версія: 2021.06
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Допрацьовано облік запасів в неприбуткових організаціях, що придбані за рахунок цільових коштів, або безоплатно отримані, так при списанні ТМЦ на рахунки втрат одночасно відбувається бухгалтерське проведення за операцією Визнано дохід у сумі використаних ТМЦ Дт 48Х-Кт718. Ідентифікація ТМЦ, які отримані безкоштовно або за цільове фінансування реалізована по партійно для цього в простий довідник Види партій PVP добавлені відповідні найменування партій.
Змінено принцип контролю нарахованого зносу в документах руху основних засобів і НМА
Версія: 2021.06
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Раніше контроль нарахованого зносу виконувався при збереженні рядка документа. Зараз контроль нарахованого зносу виконується при рознесенні документа в регістр обліку ОС. Для налаштування контролю в глобальному параметрі GL_OS налаштування модуля обліку ОЗ необхідно встановити одну з відповідних ознак: 1. Перевіряти наявність зносу при введенні видаткових документів - застосовується в разі розрахунку зносу на початку звітного місяця і необхідності контролю наявності зносу за поточний звітний місяць; 2. Перевіряти наявність зносу в попередньому місяці - застосовується в разі розрахунку зносу в кінці звітного місяця і необхідності контролю наявності зносу за попередній звітний місяць. Контроль виконується розрахунковим режимом Виконати контроль розрахованого зносу за видатковими документами (RRT.DMZ.ANYCALL.CHECKWEAR)
Внесені зміни в системі по формуванню податкової декларації з податку на додану вартість відповідно до наказу Мінфіну від 01.03.2021 р № 131
Версія: 2021.06
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Відповідно до наказу Мінфіну від 01.03.2021 р № 131 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» внесені зміни до форми і порядку заповнення декларації з ПДВ. Розроблено нові форми податкової декларації з податку на додану вартість, додатків до декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ. Формування XML-файлів по декларації з додатками відбувається відповідно до версії J02xxxx23
Внесені зміни до форми податкової накладної відповідно до наказу Мінфіну від 01.03.2021 р № 131
Версія: 2021.06
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Внесені зміни до форми податкової накладної відповідно до наказу Мінфіну від 01.03.2021 р № 131 Відповідно до наказу Мінфіну від 01.03.2021 р № 131 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» внесені зміни до форми податкової накладної та Порядку № 1307. У формах податкової накладної та розрахунку коригування відображені останні зміни щодо оподаткування креативних індустрій і аграрної продукції за зниженими ставками ПДВ (ставка ПДВ 14%). Також розроблені нові друковані форми податкової накладної та розрахунку коригування. Для налаштування ставки ПДВ 14% доданий глобальний параметр GLSTAVNDS3. Для використання ставки ПДВ 14% в документах і правильної її обробки при вивантаженні податкових накладних в простий довідник DSN Типи нарахувань ПДВ доданий системний запис для ставки 14%. При створенні призначених для користувача записів необхідно додаткові реквізити таких записів заповнювати аналогічно системним записам
Формування нової об'єднаної звітності по ЄСВ та ПДФО
Версія: 2021.05.03.MB.03
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Реалізована нова звітність "Об'єднаний звіт по ЄСВ та ПДФО" відповідно до вимог наказу Мінфіну від 15.12.2020 року № 773. Формування нової звітності, а також її вивантаження в форматі XML проводиться в Модулі Зарплата=>Звітність=> Об'єднаний звіт по ЄСВ та ПДФО.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ