Оновлення програмних версій | MASTER

Оновлення програмних версій

Сфера діяльності
  • Сфера діяльності
  • Бізнес та галузеві рішення
  • Бюджетні організації
  • Для всіх

У зв’язку із розвитком програмних продуктів MASTER продовжує діяти лояльна ліцензійна політика.
Три місяці MASTER:Оновлень входить у вартість програмного продукту MASTER (правило діє з моменту активації ліцензійного ключа).

Проведення програмних оновлень, інструкція

Додано можливість заповнення терміну експлуатації основних засобів безпосередньо в рядках документу виставлення початкових залишків по ОЗ.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Додано можливість заповнення терміну експлуатації основних засобів безпосередньо в рядках документу виставлення початкових залишків по ОЗ. З рядку документу термін експлуатації ОЗ пропишеться в інвентарну картку основного засобу.
Доопрацьовано заповнення в бюджетному фінансовому зобов'язанні суми відповідно до документу підстави.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: При виборі в бюджетному фінансовому зобов'язанні документу підтвердження з існуючих в системі документів сума підставиться в зобов'язання відповідно до аналітики КПКВ, ФОНД, Код доходів, КЕКВ, що зазначені попередньо в екрані самого зобов'язання. Якщо в первинному документі по зазначеному набору аналітик КПКВ, ФОНД, Код доходів, КЕКВ відсутні рядки, система видасть повідомлення і поле з сумою зобов'язання залишить не заповненим.
Доопрацьовано екранну форму картки ТМЦ в клаісифікаторі ресурсів.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: З метою полегшення сприйняття інформації новим користувачам доопрацьовано екранну форму картки ТМЦ в клаісифікаторі ресурсів: змінено розташування закладок, обов'язкових для заповнення полів, тощо.
Доопрацьовано меморіальні ордери номер 4,6,7 та 8 з метою відображення в ордерах інформації у валюті та в гривневому еквіваленті.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В меморіальних ордерах номер 4,6,7 та 8 доопрацьовано відображення сум операцій у валюті та в гривневому еквіваленті.
Вдосконалено механізм заповнення консолідованої аналітики в документі Виставлення початкових залишків по розрахункам з контрагентами.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В документі системи Виставлення початкових залишків по розрахункам з контрагентами поле Консолідована аналітика перенесено з заголовку документу в рядки, що дозволить формувати один документ Виставлення початкових залишків по розрахункам з контрагентами по різним КПКВ та Фондам.
Додано можливість зазначення коду за ДК 021:2015 в картці номенклатурного номеру в класифікаторі ресурсів.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Додано можливість зазначення коду за ДК 021:2015 в картці номенклатурного номеру в класифікаторі ресурсів. В документах системи Надходження капітальних інвестицій, надходження ТМЦ від постачальника, акт отриманих послуг, специфікація на закупівлю налаштовано заповнення значення поля Код за ДК 021:2015 значенням, що заповнено в картці номенклатурного номера.
Вдосконалено механізм заповнення рядків документу Виставлення початкових залишків по ОЗ для основних засобів, які обліковуються на позабалансових рахунках обліку.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Вдосконалено механізм заповнення рядків документу Виставлення початкових залишків по ОЗ для основних засобів, які обліковуються на позабалансових рахунках обліку. Для основних засобів, які обліковуються на позабалансових рахунках обліку обов'язковим для заповнення є лише субрахунок обліку. Субрахунки зносу, витрат амортизації та внесеного капіталу по таким основним засобам заповненню не підлягають.
Доопрацьовано можливість зазначення в заголовку документу Списання ОЗ номеру та дати наказу(розпорядження), на підставі якого проводиться списання.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацьовано можливість зазначення в заголовку документу Списання ОЗ номеру та дати наказу(розпорядження), на підставі якого проводиться списання. Зазначені номер та дата наказу (розпорядження) виводяться в друковану форму Акту інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання.
Доопрацьовано методи формування бюджетних зобов'язань в зв'язку з переходом на IBAN
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацьовано методи формування бюджетних зобов'язань в зв'язку з переходом банківської системи України на IBAN. В довіднику Банки до організацій в банківському рахунку власної установи та контрагентів є можливість автоматично методом по F2 сформувати номер рахунку в форматі IBAN. Додано ознаку "Використовувати IBAN" на рівні банківського рахунку установи. Методи формування бюджетних зобов'язань в картотеці договорів на підставі договору доопрацьовано з врахуванням ознаки "Використовувати IBAN".
Доопрацьовано друковану форму Книги "Журнал-Головна"
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Друковану форму Книги "Журнал-Головна" доопрацьовано з врахуванням Наказу Міністерства фінансів України №755 від 20.11.2017.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ