Оновлення програмних версій | MASTER

Оновлення програмних версій

Сфера діяльності
  • Сфера діяльності
  • Бізнес та галузеві рішення
  • Бюджетні організації
  • Для всіх

У зв’язку із розвитком програмних продуктів MASTER продовжує діяти лояльна ліцензійна політика.
Три місяці MASTER:Оновлень входить у вартість програмного продукту MASTER (правило діє з моменту активації ліцензійного ключа).

Проведення програмних оновлень, інструкція

Доопрацьовано план асигнувань та зведений план асигнувань спеціального фонду
Версія: 2020.04
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Відповідно до наказу МФУ від 28.01.2002 № 57 розроблено наступні друковані форми: план асигнувань спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків); зведений план асигнувань спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
Доопрацювання друкованих форми Інвентаризаційний опис ОЗ
Версія: 2020.04
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Додано можливість в екрані документу "Інвентаризаційний опис ОЗ" зазначити ПІБ та посаду особи, яка внесла інформацію до відомості, та особи, яка перевірила дані відомості. Доопрацьовано друковану форму "Інвентаризаційний опис ОЗ" для виведення зазначеної інформації. В друкованій форму "Інвентаризаційний опис ОЗ" доопрацьовано також виведенні в поле "Інші відомості" вмісту комірки "Примітка" рядків документу "Інвентаризаційний опис ОЗ"
Доопрацювання Інвентаризаційного опису ТМЦ
Версія: 2020.04
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Додано можливість в екрані документу "Інвентаризаційний опис ТМЦ" зазначити ПІБ та посаду особи, яка внесла інформацію до відомості, та особи, яка перевірила дані відомості. Доопрацьовано також друковану форму ІНВ-3 "Інвентаризаційний опис ТМЦ" для виведення зазначеної інформації. В друкованій форму "Інвентаризаційний опис ТМЦ" доопрацьовано також виведенні в поле "Інші відомості" вмісту комірки "Примітка" рядків документу "Інвентаризаційний опис ТМЦ"
Доопрацьовано вивантаження адреси контрагента відповідно до кодів КОУТУУ на портал Є-Дата
Версія: 2020.04
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В зв'язку з переходом порталу Є-Дата на новий механізм визначення елементів адреси контрагента доопрацьовано вивантаження адреси контрагента відповідно до кодів КОУТУУ
Доопрацьовано механізм внесення адреси контрагента
Версія: 2020.04
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В класифікаторі адрес, доступ до якого можна отримати безпосередньо з картки контрагента, доопрацьовано механізм внесення адреси. Елемент адреси "місто" тепер можна заповнити з довідника міст обраного попередньо регіону.
Дата останнього нарахування зносу у картці основного засобу
Версія: 2019
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Допрацьовано механізм заповнення дати останнього нарахування амортизації в картці інвентарного номеру при рознесенні та відміні рознесення в картотеку ОЗ документу Амортизація.
Додано поля для зазначення дати початку та дати закінчення проведення інвентаризації ОЗ та ТМЦ
Версія: 2020.02
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В заголовках типів процесів Інвентаризаційний опис ОЗ та Інвентаризаційний опис ТМЦ додано поля для зазначення дати початку та дати закінчення проведення інвентаризації
Підсумки на сторінках інвентаризаційних описів ТМЦ та ОЗ
Версія: 2020.02
Сфера: Бюджетні організації
Опис: На кожній сторінці інвентаризаційного опису ТМЦ та ОЗ вказуються словами число порядкових номерів активів та загальна кількість у натуральних вимірах усіх активів, що записані на цій сторінці, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, метрах, кілограмах тощо) вони відображені.
В Книзі аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань додано рядок «Залишок кошторисних призначень»
Версія: 2020.02
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В модулі Звіти в Книзі аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань додано рядок «Залишок кошторисних призначень», який відображає на дату звіту різницю між кошторисними призначеннями (з врахуванням змін кошторису за період звіту) та отриманими асигнуваннями за період формування звіту.
Списання/передача/внутрішнє переміщення капітальних інвестицій в програмному забезпеченні
Версія: 2020.02
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Реалізовано документи списання/передачі/внутрішнього переміщення капітальних інвестицій в програмному забезпеченні.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ