Оновлення програмних версій | MASTER

Оновлення програмних версій

Сфера діяльності
  • Сфера діяльності
  • Бізнес та галузеві рішення
  • Бюджетні організації
  • Для всіх

У зв’язку із розвитком програмних продуктів MASTER продовжує діяти лояльна ліцензійна політика.
Три місяці MASTER:Оновлень входить у вартість програмного продукту MASTER (правило діє з моменту активації ліцензійного ключа).

Проведення програмних оновлень, інструкція

Акт прийому-передачі виконаних робіт
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В друкованій формі Акт прийому-передачі виконаних робіт доопрацьовано округлення кількості відповідно до налаштувань параметрів обліку
Вид відображення платіжної відомості
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: У вид відображення платіжної відомості додано колонки з відображенням аналітик КПКВ, Фонд, Код доходів, КЕКВ
Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В друковану форму Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів додано можливість заповнення даних особи, що перевірила внесені дані
Друкована форма Акт прийманні-передачі ОЗ
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Друкована форма Акт прийманні-передачі ОЗ тепер друкується до документів обох напрямків (витрата/надходження)
Додано звіт Аналіз фінансування за період
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Додано новий звіт Аналіз фінансування за період, який буде доступний користувачам після переходу на новий функціонал по кошторису, що заплановано до кінця поточного року
Доопрацюванні друкованих форм по інвентаризації
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацюванні друкованих форм по інвентаризації в частині формату виведення ПІБ підписантів: Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів, Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, Інвентаризаційний опис запасів, Інвентаризаційний опис необоротних активів
Протокол інвентаризаційної комісії
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Вдосконалено механізм формування Протоколу інвентаризаційної комісії по всім інвентаризаційним описам, сформованим на підставі одного наказу про проведення інвентаризації
Друкована форма Акт списання групи основних засобів
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацьовано виведення номенклатурного/інвентарного номеру в друкованій формі Акт списання групи основних засобів
Доопрацювання друкованої форми Інвентаризаційного опису ОЗ
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацьовано друковану форми Інвентаризаційного опису ОЗ в частині округлення підсумків по кількості та сумі по даним обліку та фактичній наявності.
Доопрацювання оборотно-сальдової відомості по рахункам
Версія: 2020.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацьовано можливість формування друкованої форми до оборотно-сальдової відомості по рахункам

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ