Оновлення програмних версій | MASTER

Оновлення програмних версій

Сфера діяльності
  • Сфера діяльності
  • Бізнес та галузеві рішення
  • Бюджетні організації
  • Для всіх

У зв’язку із розвитком програмних продуктів MASTER продовжує діяти лояльна ліцензійна політика.
Три місяці MASTER:Оновлень входить у вартість програмного продукту MASTER (правило діє з моменту активації ліцензійного ключа).

Проведення програмних оновлень, інструкція

Вибір періоду та співробітників під час друку розрахункових листків
Версія: 2021.12.00.MBGOV.15
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В системі доопрацьований алгоритм друку розрахункових листків. Користувач має можливість обрати період, за який потрібно сформувати розрахункові листки, та співробітників.
Завантаження е-лікарняних з сайту ПФУ
Версія: 2021.12.00.MBGOV.15
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В системі реалізована можливість завантаження електронних лікарняних з сайту Пенсійного фонду України. Після вивантаження е-лікарняного з кабінету роботавця на веб-порталі ПФУ користувач має можливість застосувати розрахунковий режим "Імпорт е-лікарняного з файлу" або скористатися окремою кнопкою для завантаження е-лікарняного в систему. Як результат, в системі з'явиться документ лікарняного із статусом "Проект", ознакою "Електронний лікарняний" і вкладенням з інформацією про лікарняний.
Оновлено класифікатор професій ДК 003:2010
Версія: 2021.12.00.MBGOV.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Оновлено класифікатор професій ДК 003:2010 відповідно до Зміни № 10, задвердженої наказом Міністерства економіки України від 25.10.2021 № 810. Змінами скасовуються застарілі та затверджуються нові назви кваліфікаційних угруповань і професійні назви робіт, що не відображені в номенклатурі посад ринку праці, а також вносяться зміни в опис розділів класифікації професій. Основними новаціями є включення освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до розділу «Професіонали» та остаточне прирівняння на освітянському ринку праці освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра. Даним документом додано чимало нових професій у галузі безпеки інформації та кіберзахисту, а провізорів, провізорів клінічних, провізорів-аналітиків, провізорів-косметологів, провізорів-токсикологів віднесено до фармацевтів. У зв’язку із цим у назвах цих професій термін «провізор» замінено на «фармацевт». Професію «провізор-гомео­пат» виключено з класифікації професій. Також професії лаборанта (фармація), провізора-інтерна, фармацевта віднесено до фармацевтичних асистентів. У зв’язку із цим, «провізор-інтерн» став «фармацевтом-інтерном», а «фармацевт» — «асистентом фармацевта». Користувачам актуальний класифікатор доступний по кнопці Підібрати з класифікатора.
Збільшено розмір поля "Номер документу" для лікарняних листків
Версія: 2012.00.MBGOV.03
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Збільшено розмір полів "Номер документу лікарняного" і "Номер документу продовження" для листків тимчасової непрацездатності.
Доопрацьовано відображення залишків у оборотно-сальдової відомості
Версія: 2012.12
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Доопрацьовано відображення залишків у оборотно-сальдової відомості в тому випадку, коли є аналітики, в яких вказана ознака ведення тільки оборотів. Тепер залишки можна відображати із групуванням По днях
Бюджетна звітність
Версія: 2021.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацьовано функцію Відновлення касових видатків для PCD для форм бюджетної звітності ( форми 4-1; 4-2 ;4-3 ;4-4; 4-3.1)
Картка аналітичного обліку готівкових операцій.
Версія: 2021.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Допрацьовано формування картки аналітичного обліку готівкових операцій.
Налаштування параметрів обліку
Версія: 2021.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: У налаштуваннях параметрів обліку збільшено довжину полів до 254 символів на екрані для визначення ПІБ та посади для заступників голів та секретарів комісій.
Касова книга
Версія: 2021.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацьовано друковано форму касової книги після закінчення календарного року.
Формування рядків акту наданих послуг (батьківська плата )
Версія: 2021.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Доопрацьовано метод по F2 ( формування рядків оплати надання послуг ) для типу процесу Акт наданих послуг ( батьківська плата ) .

КОРОБКОВЕ РІШЕННЯ

локальний програмний продукт
> Win-клієнт і RMD-клієнт
> до 10 користувачів має безплатний експрес SQL-сервер
> багатооб'єктний облік
> автоналаштування під будь-яку операційну систему

від 11000 грн + ПДВ 20%

ОРЕНДА ПРОГРАМИ

програмний продукт у хмарі
> 24/7 техпідтримка
> будь-який режим підключення
> автооновлення
> дата центр у Німеччині (Microsoft Azure)
> резервне копіювання

від 300 грн/місяць + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

консультаційні послуги
> налаштування користувачів
> налаштування інтерфейсу
> формування довідників
> налаштування облікової політики
> запуск типового функціоналу

від 500 грн/година + ПДВ 20%