Оновлення програмних версій | MASTER

Оновлення програмних версій

Сфера діяльності
  • Сфера діяльності
  • Бізнес та галузеві рішення
  • Бюджетні організації
  • Для всіх

У зв’язку із розвитком програмних продуктів MASTER продовжує діяти лояльна ліцензійна політика.
Три місяці MASTER:Оновлень входить у вартість програмного продукту MASTER (правило діє з моменту активації ліцензійного ключа).

Проведення програмних оновлень, інструкція

Вдосконалено контроль з кошторисом при проведенні в системі реєстрації бюджетних зобов'язань.
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Під час проведення в системі реєстрації бюджетних зобов'язань враховуються суми початкового кошторису, зміни до кошторису, проведені в системі, та зареєстровані раніше бюджетні зобов'язання в розрізі розпорядників коштів та аналітик КПКВ, Фонд, Код доходів, КЕКВ.
Доопрацьовано заокруглення кількості в друкованій формі Акту списання ТМЦ
Версія: 2019.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В друкованій формі Акту списання ТМЦ додано можливість виведення до 5 знаків після коми в кількості: Кількість знаків після коми зазначається в налаштуваннях параметрів обліку:
Доопрацьовано екрани для документів: "Списання ОЗ", "Списання ІНМА", "Передача ОЗ, ІНМА"
Версія: 2019.12.00.MBGOV.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В екранах рядків документів системи Списання ОЗ, Списання ІНМА, Передача ОЗ, ІНМА додано поле для зазначення суми внесеного капіталу. Додане поле забезпечить коректність сформованих бухгалтерських проведень для випадків, коли сума внесеного капіталу по інвентарному номеру не дорівнює первісній вартості.
Додано можливість зазначення документу підстави для виплати грошових коштів співробітникам в рядках документу ситстеми платіжна відомость
Версія: 2019.12.00.MBGOV.02
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В документах Платіжна відомість.Каса та Платіжна відомість.Банк додано можливість заповнення в рядках документу Підстави для виплати коштів співробітнику: При заповненому полі Підстава в рядках платіжних відомостей в бухгалтерських проведеннях до документів системи Видатковий касовий ордер та Виписка банку витрата, які були створені на підставі платіжних відомостей, в аналітику Документ підставиться саме той документ, що зазначено в платіжній відомості.
Оприбуткування, переміщення, списання ТМЦ на позабалансових рахунках
Версія: 2019.12.00.MBGOV.12
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В модулі Склад в пунктах меню Оприбуткування ТМЦ, Переміщення ТМЦ, Вибуття ТМЦ доопрацьовано документи по надходженню переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках обліку 042,043,081,082: Прихід на забаланс · Внутрішнє переміщення · Списання з позабалансу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ