Оновлення програмних версій | MASTER

Оновлення програмних версій

Сфера діяльності
  • Сфера діяльності
  • Бізнес та галузеві рішення
  • Бюджетні організації
  • Для всіх

У зв’язку із розвитком програмних продуктів MASTER продовжує діяти лояльна ліцензійна політика.
Три місяці MASTER:Оновлень входить у вартість програмного продукту MASTER (правило діє з моменту активації ліцензійного ключа).

Проведення програмних оновлень, інструкція

Зміни в національному класифікаторі професій ДК 003:2010
Версія: 2021.12.00.MB.06
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: За допомогою кнопки "Підібрати з класифікатора" відображається актуальна інформація по національному класифікатору ДК 003:2010. Позиції які були відмінені були видалені з довідника, добавлені нові позиції, змінені позиції були відкореговані
Новий розділ модуля Кадри
Версія: 2021.11
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Це налаштування для користувачів на розсилання предналаштованих повідомлень
Новий розділ в модуле Кадри
Версія: 2021.11
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Це універсальний звіт. Можливість формування різних звітів для кадрової служби.
Новий розділ в модуле Зарплата
Версія: 2021.11
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Це призначення / переміщення співробітників, інша додаткова інформація для роботи бухгалтерів.
Доопрацьовано механізм друку податкової накладної та вивантаження у формат XML з урахуванням зміни формату поля Номер філії у довіднику організацій
Версія: 2022.01
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Змінено структуру поля ORG.NFNN Номер філії для ПДВ у довіднику організацій - тип поля з числового (int) змінено на рядковий (string). Під час друку та вивантаження податкових накладних у формат XML тепер використовується строчний (string) формат
Вибір періоду та співробітників під час друку розрахункових листків
Версія: 2021.12.00.MBGOV.15
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В системі доопрацьований алгоритм друку розрахункових листків. Користувач має можливість обрати період, за який потрібно сформувати розрахункові листки, та співробітників.
Завантаження е-лікарняних з сайту ПФУ
Версія: 2021.12.00.MBGOV.15
Сфера: Бюджетні організації
Опис: В системі реалізована можливість завантаження електронних лікарняних з сайту Пенсійного фонду України. Після вивантаження е-лікарняного з кабінету роботавця на веб-порталі ПФУ користувач має можливість застосувати розрахунковий режим "Імпорт е-лікарняного з файлу" або скористатися окремою кнопкою для завантаження е-лікарняного в систему. Як результат, в системі з'явиться документ лікарняного із статусом "Проект", ознакою "Електронний лікарняний" і вкладенням з інформацією про лікарняний.
Оновлено класифікатор професій ДК 003:2010
Версія: 2021.12.00.MBGOV.11
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Оновлено класифікатор професій ДК 003:2010 відповідно до Зміни № 10, задвердженої наказом Міністерства економіки України від 25.10.2021 № 810. Змінами скасовуються застарілі та затверджуються нові назви кваліфікаційних угруповань і професійні назви робіт, що не відображені в номенклатурі посад ринку праці, а також вносяться зміни в опис розділів класифікації професій. Основними новаціями є включення освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до розділу «Професіонали» та остаточне прирівняння на освітянському ринку праці освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра. Даним документом додано чимало нових професій у галузі безпеки інформації та кіберзахисту, а провізорів, провізорів клінічних, провізорів-аналітиків, провізорів-косметологів, провізорів-токсикологів віднесено до фармацевтів. У зв’язку із цим у назвах цих професій термін «провізор» замінено на «фармацевт». Професію «провізор-гомео­пат» виключено з класифікації професій. Також професії лаборанта (фармація), провізора-інтерна, фармацевта віднесено до фармацевтичних асистентів. У зв’язку із цим, «провізор-інтерн» став «фармацевтом-інтерном», а «фармацевт» — «асистентом фармацевта». Користувачам актуальний класифікатор доступний по кнопці Підібрати з класифікатора.
Збільшено розмір поля "Номер документу" для лікарняних листків
Версія: 2012.00.MBGOV.03
Сфера: Бюджетні організації
Опис: Збільшено розмір полів "Номер документу лікарняного" і "Номер документу продовження" для листків тимчасової непрацездатності.
Доопрацьовано відображення залишків у оборотно-сальдової відомості
Версія: 2012.12
Сфера: Бізнес та галузеві рішення
Опис: Доопрацьовано відображення залишків у оборотно-сальдової відомості в тому випадку, коли є аналітики, в яких вказана ознака ведення тільки оборотів. Тепер залишки можна відображати із групуванням По днях

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ